Licitacions adjudicades

Adjudicació del contracte de desenvolupament i implementació de noves millores per a la plataforma “eTRÁMITES” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 331/2024)

Número d’expedient: 331/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 31 de maig de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 331/2024

Adjudicació del contracte de subministrament de llicències Infor CRM SLX de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 330/2024)

Número d’expedient: 330/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 28 de maig de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 330/2024

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Anualitat 2024, 2a convocatòria (Exp. 329/2024)

Número d’expedient: 329/2024

Procediment: Obert, regulació harmonitzada

Data de publicació: 4 de juliol de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 329/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació de la licitació del contracte de serveis pla de mitjans de la campanya de difusió del Kit Digital de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 328/2024)

Número d’expedient: 328/2024

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 2 de juliol de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 328/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del “Programa 45+”. Anualitat 2024 (3a convocatòria) (Exp. 327/2024)

Número d’expedient: 327/2024

Procediment: Obert

Data de publicació: 14 de juny de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 327/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del “Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres – PAEM”. Anualitat 2024 (Exp. 326/2024)

Número d’expedient: 326/2024

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 31 de maig de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 326/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació del procediment de contractació per al servei de Compra Agregada d’Energia de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 325/2024)

Número d’expedient: 325/2024

Procediment: Tramitat de forma ordinària mitjançant un procediment negociat amb publicitat, adjudicat en base a criteris avaluables de forma automàtica

Data de publicació: 18 de juny de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 325/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

Adjudicació del servei de suport a l’orientació per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Anualitat 2024 (Exp. 324/2024)

Número d’expedient: 324/2024

Procediment: Obert

Data de publicació: 11 d’abril de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 324/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del “Programa 45+”. Anualitat 2024 (2a convocatòria) (Exp. 322/2024)

Número d’expedient: 322/2024

Procediment: Obert

Data de publicació: 20 de març de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 322/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació del contracte de serveis per a la implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2024 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 321/2024)

Número d’expedient: 321/2024

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de maig de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 321/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del programa “Plan de Emprendimiento – España Emprende”. Anualitat 2024 (Exp. 320/2024)

Número d’expedient: 320/2024

Procediment: Obert

Data de publicació: 22 de març de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 320/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació de la contractació d’un controlador de primer nivell per a la realització de la verificació de despeses del projecte Supporting Adaptation to Mediterranean Sea Level Rise (MEDSEARISE) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 319/2024)

Número d’expedient: 319/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 18 de març de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 319/2024

Adjudicació del contracte per a la prestació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Anualitat 2024 (Exp. 318/2024)

Número d’expedient: 318/2024

Procediment: Obert

Data de publicació: 5 de març de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 318/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte de servei de manteniment de la plataforma “BID” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 317/2024)

Número d’expedient: 317/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de febrer de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 317/2024

Adjudicació del contracte de servei d’atenció a l’usuari/a de la plataforma “BID” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 316/2024)

Número d’expedient: 316/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de febrer de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 316/2024

Adjudicació del contracte de manteniment de la plataforma “eTrámites” de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 315/2024)

Número d’expedient: 315/2024

Procediment: Negociat

Data de publicació: 20 de febrer de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 315/2024

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Anualitat 2024 (Exp. 314/2024)

Número d’expedient: 314/2024

Procediment: Obert, regulació harmonitzada

Data de publicació: 9 d’abril de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 314/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte del servei de producció de contingut i gestió de xarxes socials per a l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 312/2024)

Número d’expedient: 312/2024

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 25 d’abril de 2024

Acord d’adjudicació de l’expedient 312/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte del servei de suport a l’orientació per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Anualitat 2024 (Exp. 311/2024)

Número d’expedient: 311/2024

Procediment: Obert

Data de publicació: 5 de març de 2024

Acord de licitació deserta de l’expedient 311/2024

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte de subministrament del servei d’impressió de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 309/2023)

Número d’expedient: 309/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 29 de desembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 309/2023

Adjudicació del contracte pel subministrament de llicències Microsoft de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 307/2023)

Número d’expedient: 307/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 15 de desembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 307/2023

Adjudicació del contracte del servei d’auditoria dels comptes anuals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 306/2023)

Número d’expedient: 306/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 21 de novembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 306/2023

Adjudicació de la licitació del contracte del servei d’elaboració d’un paquet de capacitació per a l’adaptació al canvi climàtic en el marc del projecte Life eCOadapt50 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 304/2023)

Número d’expedient: 304/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada

Data de publicació: 20 de desembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 304/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del “Programa de Emprendimiento – España Emprende”. Anualitat 2023 – 2a convocatòria (Exp. 303/2023)

Número d’expedient: 303/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 26 d’octubre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 303/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Anualitat 2023 (3a convocatòria, setembre 2023) (Exp. 302/2023)

Número d’expedient: 302/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada

Data de publicació: 26 de setembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 302/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Contractació del servei de disseny i desenvolupament del videojoc del Consolat de Mar, dins dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 301/2023)

Número d’expedient: 301/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 15 de setembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 301/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de manteniment de llicències QlikView / Qlik Sense de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 300/2023)

Número d’expedient: 300/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 2 d’octubre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 300/2023

Acord de licitació deserta del contracte del servei de disseny i desenvolupament del videojoc del Consolat de Mar, dins dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 299/2023)

Número d’expedient: 299/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 29 d’agost de 2023

Acord de licitació deserta de l’expedient 299/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis d’assessorament en digitalització de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 298/2023)

Número d’expedient: 298/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 11 d’octubre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 298/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsQuadre de característiques

Adjudicació de la licitació del contracte dels serveis de desenvolupador/a comercial de nodes, negoci i ODS del CBCat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 297/2023)

Número d’expedient: 297/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 27 d’octubre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 297/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Acord de licitació deserta del contracte del servei d’elaboració d’un paquet de capacitació per a l’adaptació al canvi climàtic en el marc del projecte Life eCOadapt50 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 295/2023)

Número d’expedient: 295/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord de licitació deserta de l’expedient 295/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte del servei de suport a l’orientació per al Pla de Capacitació del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Anualitat 2023 (2a convocatòria, juliol 2023) (Exp. 294/2023)

Número d’expedient: 294/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 294/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte de serveis per a la consolidació i desenvolupament d’actuacions del projecte de zones d’excel·lència comercial dels centres comercials urbans (CCU’S) de Barcelona dins del “Programa de Comercio Minorista 2023” finançat pel fons FEDER i pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 293/2023)

Número d’expedient: 293/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 2 d’agost de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 293/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del “Programa 45+”. Anualitat 2023 (convocatòria juliol 2023) (Exp. 292/2023)

Número d’expedient: 292/2023

Procediment: Obert

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 292/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Anualitat 2023 (2a convocatòria, juliol 2023) (Exp. 291/2023)

Número d’expedient: 291/2023

Procediment: Obert, regulació harmonitzada

Data de publicació: 19 de setembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 291/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu Plus amb càrrec al Programa FSE+ de Empleo Juvenil per al període 2021-2027.

Adjudicació del contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de la Sala Llotja i de les antigues oficines de la delegació de la Cambra a l’Edifici del Sucre de Vic, situat al carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals 5 de Vic, copropietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 290/2023)

Número d’expedient: 290/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat i adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 27 de setembre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 290/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Adjudicació del contracte de subministrament de l’equipament tecnològic del saló del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 289/2023)

Número d’expedient: 289/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 29 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 289/2023

Adjudicació del contracte del servei de producció, muntatge i desmuntatge de l’exposició “3/4 de Mil·leni”, relativa al 750è aniversari del Consolat de Mar, que organitza la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 288/2023)

Número d’expedient: 288/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 24 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 288/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d’obres i equipament audiovisual del projecte de reforma de la Sala Llotja i de les antigues oficines de la delegació de la Cambra a l’Edifici del Sucre de Vic, situat al carrer Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals 5 de Vic, copropietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, per a la construcció del coworking digital de Vic (Exp. 287/2023)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”

Número d’expedient: 287/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 4 de juliol de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 287/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Adjudicació del contracte de subministrament i configuració de la plataforma de ciberseguretat-firewall de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 286/2023)

Número d’expedient: 286/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 28 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 286/2023

Adjudicació del contracte de serveis pla de mitjans de la campanya de difusió del Kit Digital de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 285/2023)

Número d’expedient: 285/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 9 de juny de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 285/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particulars

Adjudicació de la licitació de serveis de comunicació i difusió dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 284/2023)

Número d’expedient: 284/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 284/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis de control d’accés, suport logístic i control i inspecció dels béns mobles i immobles dels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 283/2023)

Número d’expedient: 283/2023

Procediment: Obert reforçat i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 21 de juny de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 283/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament de nous quadres de comandament transversals de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 282/2023)

Número d’expedient: 282/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 22 de febrer de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 282/2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 282/2023

Adjudicació del contracte del servei de Xarxa de Negocis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 281/2023)

Número d’expedient: 281/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 23 de juny de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 281/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte del servei de gestió i promoció de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 280/2023)

Número d’expedient: 280/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 30 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 280/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de les plantes 4 i 5 de l’edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 279/2023)

Número d’expedient: 279/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació d’un criteri de valoració

Data de publicació: 11 d’abril de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 279/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d’obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de la planta 5 de l’edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 278/2023)

Número d’expedient: 278/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 30 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 278/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del “Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres – PAEM”. Anualitat 2023 (Exp. 277/2023)

Número d’expedient: 277/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 26 d’octubre de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 277/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

Cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa FSE+ de Educación y Formación, Empleo y Economía Social (EFESO). 

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del “Programa de Emprendimiento – España Emprende”. Anualitat 2023. Cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 276/2023)

Número d’expedient: 276/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 26 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 276/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa España Emprende compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins el “Programa 45+”. Anualitat 2023. Cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 275/2023)

Número d’expedient: 275/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 275/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa 45+ compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) – Anualitat 2023. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 274/2023)

Número d’expedient: 274/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 21 d’abril de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 274/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte de subministrament d’una plataforma de ciberseguretat en el núvol de la firma Darktrace per a la gestió, detecció, filtratge i control del correu electrònic de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 273/2023)

Número d’expedient: 273/2023

Procediment: Negociat

Data de publicació: 10 de febrer de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 273/2023

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació i acompanyament del programa ‘Joves x Emprendre 2023’, en el marc del Programa ‘Itineraris d’Emprenedoria Juvenil’ (Exp. 272/2023)

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020

Número d’expedient: 272/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 27 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 272/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El Programa ‘Joves x Emprendre 2023’ compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació del contracte del servei de corredoria d’assegurances de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 271/2023)

Número d’expedient: 271/2023

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 21 de juny de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 271/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la licitació del contracte del Servei de Finançament de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 270/2023)

Número d’expedient: 270/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 27 de febrer de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 270/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE), anualitat 2023 (Exp. 269/2023)

Número d’expedient: 269/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 269/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

 El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte dels serveis de suport a la formació i prospectors d’empreses per al “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (Exp. 268/2023)

Número d’expedient: 268/2023

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 21 d’abril de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 268/2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 268/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació del contracte del servei de suport a l’orientació per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE+) (Exp. 267/2023)

Número d’expedient: 267/2023

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 18 de maig de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 267/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb cofinançament del Fons Social Europeu (FSE+).

Adjudicació de la licitació del projecte Compra Agregada d’Energia de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 266/2023)

Número d’expedient: 266/2023

Procediment: Obert subjecte a regulació harmonitzada

Data de publicació: 11 d’abril de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 266/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la licitació del contracte de serveis d’elaboració de tallers i informes de Diagnosi empresarial i d’Estudi de mercat per part d’un/a consultor/a d’expansió internacional i exportació per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 265/2023)

Número d’expedient: 265/2023

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de març de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 265/2023

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d’obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 3, 4 i 5 de l’edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 264/2022)

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”

Número d’expedient: 264/2022

Procediment: Obert harmonitzat i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 17 de gener de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 264/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Projecte cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Adjudicació del contracte de serveis de comissariat i direcció d’execució dels actes per a la commemoració del 750è aniversari del naixement del Consolat de Mar de Barcelona de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 262/2022)

Número d’expedient: 262/2022

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 24 d’octubre de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 262/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament i muntatge del mobiliari del projecte per a la reforma de les plantes 6, 7, 8, 9 i 10 de l’edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 261/2022)

Número d’expedient: 261/2022

Procediment: Obert reforçat i adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 17 de gener de 2023

Acord d’adjudicació de l’expedient 261/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d’obres i instal·lacions del projecte per a la reforma de les instal·lacions i dels serveis generals de l’edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 260/2022)

Número d’expedient: 260/2022

Procediment: Obert reforçat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 13 de desembre de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 260/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo” (PICE) – Convocatòria juliol 2022. Cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) (Exp. 259/2022)

Número d’expedient: 259/2022

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 22 de setembre de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 259/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’un projecte de zones d’excel·lència comercial dels centres comercials urbans (CCU’s) de Barcelona dins del “Programa de Comercio Minorista 2022” finançat pel fons FEDER i pel Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 258/2022)

Número d’expedient: 258/2022

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 3 d’agost de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 258/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Adjudicació del contracte d’obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 6, 7 i 8 de l’edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 257/2022)

Número d’expedient: 257/2022

Procediment: Obert reforçat i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 6 d’octubre de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 257/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació del projecte ‘Vaig x Feina’ de la Cambra de Comerç de Barcelona, dins del marc de la convocatòria “Yacimientos de Nuevos Empleos” (juny 2022). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 (Exp. 256/2022)

Número d’expedient: 256/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 21 de juliol de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 256/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El Programa ‘Vaig x Feina’ compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació del contracte de subministrament de la plataforma HubSpot per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 255/2022)

Número d’expedient: 255/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 19 de setembre de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 255/2022

Adjudicació del contracte d’obres de reforma de l’accés principal de l’edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 254/2022)

Número d’expedient: 254/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 28 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 254/2022

Adjudicació del contracte de subministrament d’equipament de xarxa per a l’edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 253/2022)

Número d’expedient: 253/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 26 de maig de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 253/2022

Adjudicació de la contractació del servei Centre d’Atenció Multicanal (CAM) per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 252/2022)

Número d’expedient: 252/2022

Procediment: Obert, regulació harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 28 de setembre de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 252/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte d’obres i equipament audiovisual del projecte per a la reforma de les plantes 9 i 10 de l’edifici Diagonal, situat a l’Avinguda Diagonal 452, propietat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 251/2022)

Número d’expedient: 251/2022

Procediment: Obert no harmonitzat amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 15 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 251/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)              Una manera de fer Europa

Aquesta actuació compta amb el cofinançament en un 50% de la despesa elegible del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 i de l’eix 3 “millora de la competitivitat de les pimes”.

Adjudicació de la contractació del servei de subministrament, instal·lació i configuració de l’equipament tecnològic per la renovació dels equipaments audiovisuals de l’espai Saló de Cònsols de la Llotja de Mar de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 250/2022)

Número d’expedient: 250/2022

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 250/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la contractació del desenvolupament del nou portal web 2022 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 249/2022)

Número d’expedient: 249/2022

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 16 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 249/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la contractació dels serveis de suport Formació i prospectors d’empreses per al Pla de Capacitació del Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el “Programa Operativo de Empleo Juvenil” (Exp. 247/2022)

Número d’expedient: 247/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 24 de maig de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 247/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte del servei de subministrament de l’energia elèctrica pels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 246/2022)

Número d’expedient: 246/2022

Procediment: Negociat

Data de publicació: 21 de juny de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 246/2022

Adjudicació de la contractació del servei tècnic de suport a la inscripció i orientació per al Pla de Capacitació del “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)”. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el “Programa Operativo de Empleo Juvenil” (Exp. 245/2022)

Número d’expedient: 245/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 1 d’abril de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 245/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació del contracte de serveis per a la implantació del compromís per a la sostenibilitat turística Biosphere a les comarques de Barcelona 2022 de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 244/2022)

Número d’expedient: 244/2022

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 26 de juliol de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 244/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte per a la prestació de serveis de formació dins del projecte Pla de Mobilitat del “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” – Convocatòria 2022 (Exp. 242/2022)

Número d’expedient: 242/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 30 de març de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 242/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació de serveis per a la realització de cursos de formació dins del Pla de Capacitació del projecte “Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE)” – Convocatòria març 2022 (Exp. 241/2022)

Número d’expedient: 241/2022

Procediment: Obert, harmonitzat

Data de publicació: 26 d’abril de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 241/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El programa PICE compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

Adjudicació de la contractació del servei de tramitació consular de documents i visats per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 240/2022)

Número d’expedient: 240/2022

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 5 d’abril de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 240/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte dels serveis de coordinació del Node Alimentació Vic del CBCat de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 239/2022)

Número d’expedient: 239/2022

Procediment: Obert, regulació no harmonitzada i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 4 d’agost de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 239/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de subministrament de llicències Microsoft per a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 238/2021)

Número d’expedient: 238/2021

Procediment: Negociat

Data de publicació: 3 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 238/2021

Adjudicació de la contractació d’un auditor extern per a la verificació de les despeses del projecte ‘RESTART MED!’ finançat pel programa ENI CBC MED de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 237/2021)

Número d’expedient: 237/2021

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 11 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 237/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació del projecte ‘Vaig x Feina’ de la Cambra de Comerç de Barcelona, dins del marc de la convocatòria “Yacimientos de Nuevos Empleos”. Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020 (Exp. 236/2022)

Número d’expedient: 236/2022

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 25 d’abril de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 236/2022

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques NOTA ACLARATÒRIA

El Programa ‘Vaig x Feina’ compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació de la contractació d’un servei tècnic de suport a l’orientació dels joves participants en el programa ‘Vaig x Feina’ (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 235/2021)

Número d’expedient: 235/2021

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 14 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 235/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El Programa ‘Vaig x Feina’ compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització de tests online per al programa ‘Vaig x Feina’ (Joves per a les Noves Ocupacions) de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 234/2021)

Número d’expedient: 234/2021

Procediment: Obert, no harmonitzat

Data de publicació: 14 de gener de 2022

Acord d’adjudicació de l’expedient 234/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de clàusules tècniques

El Programa ‘Vaig x Feina’ compta amb el suport financer del Fons Social Europeu (FSE) per al seu finançament, amb càrrec als fons comunitaris del període 2014-2020 i en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ).

Acord de declaració de licitació deserta per a la contractació del servei de tramitació consular de documents i visats de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 233/2021)

Número d’expedient: 233/2021

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 18 de gener de 2022

Acord de declaració de licitació deserta 233/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Acord de declaració de licitació deserta per a la contractació del servei de subministrament de l’energia elèctrica pels edificis de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 232/2021)

Número d’expedient: 232/2021

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació d’un sol criteri de valoració

Data de publicació: 10 de gener de 2022

Acord de declaració de licitació deserta 232/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació de la contractació dels serveis d’arquitectura i enginyeria per a la redacció dels projectes bàsic i executiu d’arquitectura i d’instal·lacions, i de la llicència ambiental per la reforma interior de les plantes de l’edifici Diagonal de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, situat a l’Avinguda Diagonal 452 de Barcelona (Exp. 231/2021)

Número d’expedient: 231/2021

Procediment: Obert i adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 18 de novembre de 2021

Acord d’adjudicació de l’expedient 231/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per a la realització d’accions de formació i acompanyament del programa “Joves per Emprendre” dins del marc del programa “Itinerarios de Emprendimiento Juvenil” – Convocatòria 2021 (Exp. 229/2021)

Número d’expedient: 229/2021

Procediment: Obert

Data de publicació: 28 de setembre de 2021

Acord d’adjudicació de l’expedient 229/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Projecte cofinançat pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) 2014-2020.

Adjudicació del contracte de serveis de la plataforma digital del comerç de proximitat dels centres comercials urbans (CCU’S) de Barcelona dintre del “Programa de Comercio Minorista 2021” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 228/2021)

Número d’expedient: 228/2021

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 9 d’agost de 2021

Acord d’adjudicació de l’expedient 228/2021

Documentació de referència: Plec de clàusules particularsPlec de prescripcions tècniques

Adjudicació del contracte de serveis per l’anàlisi de la importància de l’economia del visitant de la regió metropolitana de Barcelona per reeconomitzar els centres comercials urbans (CCU’S) de Barcelona dintre del “Programa de Comercio Minorista 2021” finançat pel fons FEDER i pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, gestionat per la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (Exp. 227/2021)

Número d’expedient: 227/2021

Procediment: Obert amb adjudicació per l’aplicació de més d’un criteri de valoració

Data de publicació: 9 d’agost de 2021

<