Sobre Cambra

Troba tota la informació sobre nosaltres

La institució

Participem activament en la defensa de l’interès general del teixit productiu, promovent la seva competitivitat i impulsant el seu creixement. 

La nostra activitat

Participem activament en la promoció i la defensa del teixit productiu per fomentar la seva competitivitat i creixement. 

La nostra història

Som una corporació amb més 135 anys d’història, hereva del Consolat de Mar i la Junta de Comerç, que contribueix al progrés econòmic. 

Xarxa cameral

Establim aliances i participem activament amb Cambres d’arreu del món per promoure la internacionalització del nostre teixit productiu.   

Grup Cambra

Impulsem una àmplia diversitat d’institucions per fomentar el dinamisme economicoempresarial com la Fira de Barcelona o Turisme de Barcelona. 

Xarxa territorial

Estem presents al conjunt del territori de la demarcació de la Cambra amb 10 delegacions territorials per estar més a prop teu. 

Transparència i Perfil del contractant

Actuem amb transparència i promovem processos de contractació d’acord amb els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.