Categories Internacionalització
Categories Internacionalització

Internacionalització

Explora noves oportunitats comercials amb la Cambra

En un món cada vegada més connectat, la internacionalització d’empreses s’ha convertit en una oportunitat clau per al creixement i l’èxit empresarial. Però què significa realment “internacionalització”? És el procés mitjançant el qual una empresa amplia la seva presència més enllà de les fronteres nacionals del país d’origen, buscant nous mercats, clients i oportunitats de negoci a l’estranger. A mesura que la globalització avança, la internacionalització s’ha tornat imprescindible per a aquelles empreses que busquen mantenir-se competitives i aconseguir un major nivell d’èxit.

Tipus d’empresa

Què entenem per internacionalització?

La internacionalització d’empreses implica una sèrie d’estratègies i accions que permeten a una companyia expandir-se a nivell global. No es tracta només de vendre productes o serveis en altres països, sinó d’adaptar-se a les particularitats de cada mercat, establint una presència sòlida i creant relacions comercials duradores. Aquesta expansió implica aspectes com l’adaptació a les regulacions i normatives locals, la comprensió de les diferències culturals i el desenvolupament d’una estratègia de màrqueting efectiva per arribar a nous clients.

Una empresa que s’internacionalitza registra canvis tant en el seu funcionament com en la seva estructura. Per això, les empreses que comencen la seva internacionalització solen passar per una sèrie d’etapes al llarg del temps que li permeten adaptar-se als mercats internacionals i evolucionar a poc a poc. Aquestes etapes es poden resumir de manera general en 4 fases:

1. L’empresa comença a importar productes de l’exterior de les fronteres del seu país d’origen. D’aquesta manera fan nous contactes i coneixen maquinària, productes o subministraments diferents i que li permeten un marge de benefici econòmic major.

2. Exportació. L’empresa decideix exportar a mercats exteriors per augmentar el volum de negoci venent en mercats d’altres països. És el primer contacte amb la internacionalització.

3. L’empresa s’implanta en l’exterior per a la comercialització dels seus productes i comença a realitzar les seves primeres inversions per produir. Una altra opció és establir els seus primers acords amb empreses d’un tercer país que li subministren els béns o serveis.

4. Finalment, la globalització de l’empresa. Aquesta ja no té país d’origen i es converteix en una empresa global. La seva gestió es duu a terme de manera internacional, establint els seus centres de producció o un altre tipus en els llocs que l’empresa considera més convenients, sense cap restricció pel seu origen geogràfic.

Estratègies d’internacionalització

Existeixen diferents enfocaments per dur a terme la internacionalització d’empreses, i l’elecció de l’estratègia correcta dependrà de diversos factors, com el sector de l’empresa, la seva grandària i la seva capacitat financera. Algunes de les estratègies comunes inclouen:

● Exportació: consisteix a vendre productes o serveis a l’estranger des de la ubicació de l’empresa matriu.

● Aliances i col·laboracions internacionals: establir acords i associacions amb empreses locals en el mercat objectiu per a aprofitar el seu coneixement i experiència.

● Franquícies: permetre que altres emprenedors operin una versió llicenciada de l’empresa en altres països.

● Establiment de filials: crear una empresa subsidiària a l’estranger per operar de manera independent.

● Fusions i adquisicions: comprar o fusionar-se amb una empresa local en el mercat objectiu per expandir la presència de l’empresa.

Serveis d’internacionalització

En aquest context, la Cambra es posiciona com un valuós aliat per a les empreses que desitgen iniciar o consolidar el seu procés d’internacionalització. La Cambra Comerç de Barcelona ofereix una gamma de serveis dissenyats per fer costat a les empreses en la seva expansió global. Alguns d’aquests serveis clau inclouen:

Iniciació a l’exportació. Orientat a professionals que volen començar a exportar als mercats internacionals. 

Vendes en mercats internacionals. La Cambra posa a la disposició de les empreses diferents programes per a empreses que vulguin estar o vulguin millorar el seu negoci en el mercat internacional. Aquests programes són Base de dades com a plataforma de negocis internacionals i Agenda de negocis personalitzada.

Assessorament per a la internacionalització. Un equip d’experts brinda assessorament personalitzat i específic per a cada negoci per guiar a les empreses en el seu procés d’internacionalització.

Subcontractació industrial. Es posa a la disposició de les empreses contactes amb proveïdors industrials.

Assessorament i gestió de tràmits per a la internacionalització. Brindem solucions per als dubtes relacionats amb la legalització Consular de documents comercials, el Quadern ATA, el certificat de lliure venda i d’origen comunitari, els visats i amb el comerç amb el Regne Unit després del Brexit.

International Landing Services. Oferim servei 360 (estudis de mercat, cerca de partners, importadors, distribuïdors, agents comercials, etc.) per a startups, pimes i grans empreses.

Networking i esdeveniments comercials. S’organitzen trobades i esdeveniments que fomenten el networking entre empreses locals i internacionals, facilitant l’establiment d’aliances estratègiques i oportunitats de negoci.

Diplomàcia, mediació i arbitratge, per resoldre conflictes comercials internacionals a través de la mediació empresarial. 

En resum, la internacionalització d’empreses és una estratègia fonamental per al creixement i l’èxit en un món cada vegada més globalitzat. Per això, la Cambra posa a la disposició de les empreses que vulguin fer el salt al mercat internacional els serveis d’internacionalització. Des de l’assessorament expert fins a la recerca de mercats i la formació especialitzada, la Cambra ofereix les eines necessàries perquè les empreses puguin expandir-se amb èxit en l’àmbit internacional.