Categories Management i gestió empresarial
Categories Management i gestió empresarial

Management i gestió empresarial

Adquireix els coneixements necessaris per gestionar la planificació i organització empresarial