MedSeaRise

Avaluació dels riscos associats a l’augment del nivell del mar al Mediterrani a causa del canvi climàtic

El projecte MedSeaRise aborda l’avaluació dels riscos associats a l’augment del nivell del mar al Mediterrani a causa del canvi climàtic. L’increment del nivell del mar intensifica els esdeveniments extrems, requerint tendències de confiança per a una adaptació futura. Per a una adaptació efectiva a condicions marines futures, és essencial disposar de coneixements fiables sobre les tendències del nivell del mar.

L’objectiu general del projecte és definir i promoure una metodologia que doni suport a l’avaluació dels riscos i les accions d’adaptació relacionades amb l’augment del nivell del mar, a causa del canvi climàtic. Com que la metodologia se centra en un perill comú a tot el Mediterrani i és compartida per actors econòmics, de seguretat i preservació d’ecosistemes, l’assoliment d’aquest objectiu generarà beneficis per a tota l’àrea de cooperació.

Projecte cofinançat per la Unió Europea sota el programa de cooperació transnacional Interreg Euro-MED.

Informació del servei

Fitxa del producte

Icona de preu Preu Gratuït

Contacte

Icona de nom de contacte Nom Albert Rodríguez
Icona de telèfon de contacte Telèfon 934 169 300
Icona de correu electrònic de contacte Email arodriguez@cambrabcn.cat
Icona de demanar informació Demana més informació

Vols saber més de MedSeaRise?