Life_eCOadapt50

Acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i l’economia local

El Life eCOadapt50 és un projecte europeu d’adaptació al canvi climàtic enfocat a la cocreació d’una acció estratègica per a l’adaptació al canvi climàtic dels territoris i l’economia local en 19 àrees de Catalunya.

Amb la implicació dels agents socials i econòmics dels territoris, i les administracions locals, el Life eCOadapt50 preveu executar més de 76 accions en quatre activitats econòmiques especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic -agroramadera, forestal, pesquera i turística- i en 19 espais de Catalunya, que representen el 60% de la superfície catalana (prop de 19.400 km2) i més d’un 10 % de la seva població (més de 900.000 habitants).

L’objectiu principal doncs del Life eCOadapt50 és promoure una transformació en els territoris i les activitats que s’hi desenvolupen perquè siguin menys vulnerables als efectes del canvi climàtic.

Projecte cofinançat per la Unió Europea sota el programa de Medi Ambient i Acció pel Clima – LIFE.

Informació del servei

Fitxa del producte

Icona de preu Preu Gratuït

Contacte

Icona de nom de contacte Nom Albert Rodríguez
Icona de telèfon de contacte Telèfon 934 169 300
Icona de correu electrònic de contacte Email arodriguez@cambrabcn.cat
Icona de demanar informació Demana més informació

Vols saber més de Life_eCOadapt50?