Les cambres europees demanen potenciar la mediació per resoldre els conflictes empresarials

S’aconseguiria un estalvi anual d’entre els 15.000 i els 40.000 milions d’euros i un estalvi de temps equivalent a 8 milions d’anys.

El Parlament Europeu acaba de celebrar una conferència sobre mediació, en què les cambres de comerç europees, agrupades en Eurochambres, han destacat la importància de la mediació com a eina per al creixement econòmic. És per això que han demanat que es potenciï com un mitjà eficaç de resolució alternatiu de conflictes (ADR).

Un estudi recent estima que si la mediació precedís als litigis processals es podria aconseguir un estalvi anual d’entre els 15.000 i els 40.000 milions d’euros i un estalvi de temps equivalent a 8 milions d’anys.

Un estudi recent estima que si la mediació precedís als litigis processals es podria aconseguir un estalvi anual d’entre els 15.000 i els 40.000 milions d’euros i un estalvi de temps equivalent a 8 milions d’anys.

“La manca de consciència sobre els beneficis de la mediació genera una despesa innecessària en judicis per a les empreses, que podrien ser reinvertits en l’economia europea”, ha dit Arnaldo Abruzzini, secretari general d’Eurochambres. “Però no es tracta només dels costos financers i de temps; es tracta també de relacions comercials que es trenquen, ja que els procediments legals representen centenars de milers de relacions comercials trencades”.