La inversió estrangera reforça el lideratge industrial de Catalunya

La indústria ha crescut a Catalunya el 2013, mentre que ha retrocedit a Espanya, a la UE i a les comunitats autònomes més industrials.

La indústria representa el 40% de la inversió estrangera rebuda a Catalunya, assolint el valor màxim des de 2005. La Cambra demana més incentius fiscals i facilitats d’accés al crèdit per afavorir la inversió industrial. Les dades econòmiques referides al 2013 mostren que Catalunya està recuperant pes industrial i podria està iniciant un canvi de model de creixement orientat cap als sectors més productius i amb un major creixement potencial de la productivitat. Tant l’evolució del VAB industrial, com de la inversió estrangera durant el 2013, reforcen el lideratge industrial de Catalunya.