Els llocs de treball al Berguedà marquen al tancament del tercer trimestre la tercera xifra més elevada des del 2010

El Berguedà compta amb un 1.225 empreses a finals de setembre, un 2,0% més que l’any anterior, i l’atur assoleix la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008.

El Berguedà ha tancat el tercer trimestre amb un total de 11.524 llocs de treball, un 1,2% per sobre del nombre assolit el setembre del 2019 (abans de la pandèmia). Una dada positiva per al mercat del treball de la comarca, que a més a més representa la tercera més elevada des del 2010 (només per darrere de les xifres del juny de 2018 i 2019).

Així s’extreu de?l’Informe trimestral del teixit empresarial?i mercat del treball,?que elaboren conjuntament la Cambra del Berguedà i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, i que tot seguit presenta els principals resultats pel que fa a teixit empresarial, els llocs de treball, les afiliacions segons la residència padronal i les xifres de l’atur i la taxa d’atur registral a la comarca.

En comparació amb el mateix període de l’any passat el creixement dels llocs de treball al Berguedà ha estat del 5,1%, una evolució més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (3,7%). Això sí, es tracta d’un creixement influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma i l’aplicació de restriccions.

També cal tenir present que les dades a partir de març de 2020 inclouen les persones en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen, malgrat que no estiguin laboralment actius –al setembre hi ha unes 180 persones a la comarca (330 al juny) segons estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa una evolució anual oposada: mentre que els assalariats augmenten notablement (un 7,7%) els autònoms es redueixen (-0,9%). Així mateix, respecte als nivells previs a la pandèmia el nombre d’assalariats registra la dada més elevada des del 2009, mentre que la dada d’autònoms encara es troba un 2,1% per sota la del setembre de 2019.

La segona millor xifra d’afiliats segons residència padronal des del 2012

Els afiliats segons la residència padronal a la comarca han crescut un 3,3% en comparació a un any enrere fins a les 15.572 persones a finals de setembre de 2021, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només per darrere de la del trimestre anterior. Així mateix, les afiliacions també són un 1,3% superiors a les d’abans de la pandèmia (setembre 2019).

El creixement ha estat més intens entre les dones (3,7%) que els homes (3,0%). Les afiliacions registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre l’1% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 10,4% dels menors de 30 anys. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 7,1% (3,0% els espanyols).

Respecte als nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-3,7% menys). Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 35% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Berguedà es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Creix el nombre d’empreses de la construcció i el sector primari

Les empreses (comptes de cotització) a la comarca també registren un creixement anual des de principis d’any, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi.

Així, al setembre es registren 1.225 empreses a la comarca, un 2% més que l’any anterior (1,4% al conjunt de Catalunya) i un 0,2% menys que al trimestre anterior (evolució habitual per a un mes de setembre). Si es compara la dada de setembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), aquesta encara es troba un 6,6% per sota (un -6% en el cas de Catalunya).

Per sectors econòmics, el nombre d’empreses ha augmentat anualment a la construcció (5,1%) i al sector primari (18,2%), i ha disminuït a la indústria i als serveis (un -8,1% i un -1,4%, respectivament). Quant al teixit empresarial del setembre de 2019, tots els sectors es troben per sota d’aquest nivell (excepte a l’agricultura): un -22,3% a la indústria, un -8,2% als serveis i un -3,1% a la construcció.

L’atur intensifica el seu descens per quart mes consecutiu

el nombre d’aturats ha estat de 1.815 persones a 30 de setembre, xifra que ja se situa per sota dels nivells previs a la pandèmia i és la més baixa per a aquest mes des del 2008. En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per quart mes consecutiu, un 18% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), disminució menys intensa que la registrada al conjunt de Catalunya (-20,9%).

La disminució anual és més elevada entre els homes (-22%) que entre les dones (-14,7%). La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -47,6% de les persones menors de 30 anys i l’1% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, i destaca en termes absoluts el descens entre els treballadors de la restauració, personals i venedors (-110 persones).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,6% el setembre, la xifra més baixa des del desembre del 2019 i la segona més baixa per a un mes de setembre des del 2009 (només per sobre la taxa del 2019).