El mercat del treball del Vallès Oriental accelera la seva recuperació i ja ofereix 2.349 llocs de treball més que finals del 2019

Tant la xifra de llocs de treball com d’afiliats segons la residència padronal se situen per sobre dels nivells prepandèmia i assoleixen un rècord des de mitjans de 2008.

L’economia vallesana es recupera amb força de l’impacte de la Covid-19, tant la xifra de llocs de treball com la d’afiliats segons la residència padronal ja se situen per sobre dels valors previs a la pandèmia. Concretament, la comarca registra a finals de juny un 1,6% més de llocs de treball i un 1,9% més d’afiliats residents que el desembre del 2019. Així ho constata l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra del Vallès Oriental i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Si s’analitza l’evolució dels llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca s’observa com aquests han augmentat un 4,7% el segon trimestre de 2021 respecte a un any enrere, la qual cosa fa que la xifra absoluta ascendeixi fins als 149.239 llocs de treball. La xifra més alta assolida des de mitjans de 2008.

Amb tot això, cal tenir en compte que aquest creixement anual està influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma (amb mesures de confinament domiciliari i restriccions de mobilitat) per contenir l’expansió del virus. Per aquest motiu, si es compara la xifra de llocs de treball de juny de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, les afiliacions ja se situen per sobre el nombre de finals del 2019 (+1,6%), 2.349 llocs més, i del 30 de juny del 2019 (+0,4%), 656 en valors absoluts.

De fet, el mercat del treball comarcal està tenint una recuperació idèntica a la registrada pel conjunt de Catalunya on la xifra d’afiliaats segons seu de l’empresa s’ha incrementat un 4,8% aquest darrer trimestre en comparació als valors de fa un any.

No obstant això, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius. El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona estima que la comarca va tancar el juny amb 5.500 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la del març passat quan es van comptabilitzar 8.200. Aquestes xifres són fruit d’una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Així mateix, segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució més positiva al juny de 2021 respecte al juny de 2020 entre els assalariats (5,4%) que els autònoms (1,9%). En comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (30 de juny de 2019), el creixement relatiu és similar entre els autònoms (0,3%) i els assalariats (0,5%).

Xifra rècord d’afiliats segons la residència padronal, més de 181.000

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 4,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 181.318 persones a finals de juny de 2021. Aquesta xifra absoluta és la més alta assolida des del 2012 (any en què s’inicia la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (5,1%) que els homes (3,8%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-0,4%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 9,3% (4,0% els espanyols). Respecte a nivells previs a la pandèmia (juny 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat entre els homes i les dones (0,2% i 1,1%, respectivament) i entre els nacionals i estrangers (0,5% i 2,0%, respectivament). Tanmateix, els afiliats menors de 44 anys encara no han assolit nivells previs a la crisi (-5,2% menys), mentre que les persones de 45 anys o més se situen un 7,5% per sobre el nivell del juny 2019.

En global, si es compara la xifra de llocs de treball de juny de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, les afiliacions ja se situen per sobre el nombre de finals del 2019 (+1,9%) i del 30 de juny del 2019 (+0,6%).

Ara bé, si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 21,5% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Vallès Oriental es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur registra la xifra més baixa des de l’esclat de la pandèmia amb poc més de 24.000 aturats

El Vallès Oriental va tancar el segon trimestre amb 24.130 persones aturades, un 9,6% menys que el mateix mes del 2020, quan encara es percebien els efectes de l’estat d’alarma, però encara un 18% per sobre del 2019, nivells previs a la pandèmia. Amb tot, cal destacar que aquesta xifra és la més baixa des de l’esclat de la crisi sanitària (març 2020).

Observant el comportament de l’atur per gènere, la disminució anual és més intensa entre els homes (-12,4%) que entre les dones (-7,5%). La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -23,3% de les persones més joves (de 16 i 24 anys) i el +3,2% del col·lectiu de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a gairebé a tots els tipus d’ocupació, destaca la disminució relativa entre els professionals científics i intel·lectuals (-21,4%).

En aquest sentit, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 12,3% el juny, la xifra més baixa des del març 2020.

El Vallès Oriental va tancar el 2020 amb 11.629 empreses

La Cambra del Vallès Oriental ha tornat a denunciar de nou la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica comarcal. Segons la Memòria econòmica de Catalunya 2020, el Vallès Oriental va tancar el 2020 amb 11.629 empreses, però des d’aquest període ja s’ha deixat de quantificar la dada, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu que elabora la Generalitat de Catalunya.