El Barcelonès Nord tanca el segon trimestre amb un 2,9% més de llocs de treball que abans de la pandèmia

Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet registren la xifra més alta de llocs de treball des de setembre de 2008.

La recuperació econòmica pren força als municipis del Barcelonès Nord, que van tancar el segon trimestre amb 88.158 llocs de treball, un 2,9% més (2.521 en termes absoluts) en comparació al nivell anterior a la pandèmia (juny del 2019), mentre que al conjunt de Catalunya l’evolució en aquest mateix període ha estat del -1%. De fet, el Barcelonès Nord ha registrat aquest mes de juny el nombre d’afiliacions més alt des de setembre del 2008.

Així ho destaca l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball elaborat conjuntament per la Cambra del Barcelonès Nord i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Amb relació al segon trimestre de 2020, la recuperació ha estat encara més vigorosa, amb un creixement del 8,6% (6.979 llocs de treball més en termes absoluts), una evolució superior a la del conjunt del territori (4,8%). No obstant això, és un resultat condicionat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma.

També cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones en ERTO, que continuen donades d’alta com afiliades que cotitzen malgrat no estar laboralment actives. Al juny, hi ha unes 2.240 persones en ERTO al Barcelonès Nord (2.890 al maig), segons estimacions pròpies a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Per tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució més positiva entre els assalariats (10,6%) que entre els autònoms (2,8%). En comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (juny de 2019), es registra un augment del 3,2% entre els assalariats i del 2,2% entre els autònoms.

Les afiliacions per residència padronal, un 3% per sota del nivell anterior a la pandèmia

Segons la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats incrementen un 3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 147.971 persones a finals de juny (4.368 afiliats més en termes absoluts). Ara bé, si ho comparem amb juny del 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, la xifra d’afiliats segons residència padronal al Barcelonès Nord és encara un 3% inferior.

Per sexe, l’evolució positiva ha estat similar: un 3,1% els homes i un 3,0% les dones. Quant a grups d’edat, la variació dels afiliats ha oscil·lat entre el -0,9% de les persones entre 30 a 44 anys (l’únic tram que registra una disminució) i el 8,2% dels menors de 30 anys. Si s’atén a la nacionalitat, els afiliats estrangers, el 16,7% del total, augmenten més (9,3%) que els espanyols (1,9%).

Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (juny  2019), el nombre d’afiliats només augmenta entre els de 45 anys o més (4,4%) i entre els estrangers (0,6%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 70% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar.

 Un 5,5% menys de persones aturades al juny

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 27.871 persones a 30 de juny, un 5,5% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), però encara un 22,6% per sobre del 2019. Aquesta xifra és la més baixa des de l’esclat de la crisi sanitària (abril 2020).

La disminució anual és més intensa entre els homes (-6,4%) que entre les dones (-4,8%). Per trams d’edat, ha oscil·lat entre el -18,5% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el +3,9% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-20,5%) i en termes absoluts la dels treballadors de restauració, personals i venedors (-356).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa el juny en el 18,9% a Sant Adrià de Besós, el 15,1% en Santa Coloma de Gramenet i el 14,7% en Badalona, les xifres més baixes des de l’abril, però encara per sobre de les taxes del mateix període del 2019 (uns 3,7 punts percentuals, 3,1 p.p. i 2,6 p.p respectivament).

Un trimestre més sense xifres sobre el teixit empresarial

La Cambra del Barcelonès Nord ha tornat a denunciar, de nou, la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica a la zona, ja que des del 2020 s’ha deixat de quantificar la xifra d’empreses, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu que elabora la Generalitat de Catalunya.