Certificat digital qualificat de Segell Electrònic

Emetem certificats de segell electrònic

El Certificat digital de Segell electrònic és una identificació digital corporativa que permet signar digitalment sense incorporar dades de representant o apoderat. Està especialment indicat per a l’autenticació i signatura desassistida en processos automatitzats, com per exemple la generació de rebuts, factures, pressupostos i nòmines, o el registre d’entrada i recepció de mercaderies. També pot utilitzar-se com a element d’identificació de màquina client en protocols de comunicació segurs com SSL i signatura de comunicació per Web Services amb FACe per a la factura electrònica.

Es pot emetre per terminis que van d’1 a 4 anys, i en suport software i hardware. Permet la identificació telemàtica i la signatura electrònica d’entitats, empreses i d’altres persones jurídiques.

Camerfirma és el servei de certificació digital de les cambres de comerç de l’Estat. Els certificats digitals Camerfirma es faciliten en format software o hardware, i permeten a les empreses fer tràmits telemàtics sense desplaçaments i aprofitant els terminis legals de presentació fins al darrer moment.

Informació del servei

Fitxa del producte

Icona de preu Preu A partir de 250€

Contacte

Icona de telèfon de contacte Telèfon 934 169 300
Icona de correu electrònic de contacte Email cambra@cambrabcn.cat
Icona de demanar informació Demana més informació

Vols saber més de Certificat digital qualificat de Segell Electrònic?