Xifres històriques al mercat del treball de L’Hospitalet

La ciutat registra dades rècord en llocs de treball i persones afiliades a la Seguretat Social des del 2008 i el 2012, respectivament, inici de les sèries disponibles.

El mercat del treball de L’Hospitalet continua assolint màxims històrics en el tancament del primer semestre de l’any. En concret, la ciutat supera per primera vegada des del 2008 la xifra de 115.000 persones afiliades a la Seguretat Social. Una dada que se suma als més de 105.000 llocs de treball actius, el valor més alt assolit mai des del 2012.

Així ho constata l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de L’Hospitalet, que també analitza el comportament que ha tingut el teixit productiu, en termes de comptes de cotització, i el resum mensual de l’atur registrat.

S’incrementa el nombre d’empreses tot i la davallada del sector industrial

L’Hospitalet ha tancat el primer trimestre del 2023 amb 5.523 empreses (comptes de cotització), una xifra un 1,1% superior a la registrada ara fa un any i que en termes absoluts es tradueix en un augment d’una seixantena d’empreses. De fet, aquest increment relatiu és més intens al registrat pel conjunt de Catalunya (0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra un increment del 0,7% (40 empreses més).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció i els serveis (el 5,1% i el 0,9% respectivament), mentre que a la indústria ha disminuït un 2,7%.

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut als tres trams de menor dimensió analitzats: un 0,7% entre les empreses fins a 9 treballadors, un 2,2% les de 10 a 49 treballadors i un 8,8% les de 50 a 249 treballadors. En canvi, el teixit empresarial ha disminuït un 3,5% a les empreses de 250 i més treballadors.

Xifra rècord de llocs de treball fruit de l’impuls de les persones assalariades

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al municipi ha crescut un 4,4% en el tancament del primer semestre respecte a un any enrere, fins a les gairebé 105.500, la xifra més elevada des de 2008 (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement és més intens al registrat pel conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació, el nombre de persones assalariades respecte a l’any anterior augmenta (5,1%), mentre que el d’autònoms/des pràcticament es manté (0,3%), en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya (3,3% assalariats i un 0,1% autònoms).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha crescut a la construcció (2,8%) i als serveis (0,3%), s’ha mantingut a l’agricultura (0,0%) i ha disminuït a la indústria (-6,7%). De la mateixa forma, però amb més intensitat, el nombre d’assalariats ha augmentat a la construcció (9,5%) i als serveis (6,3%), s’ha mantingut al sector primari i ha disminuït un 7,2% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/des ha crescut a tots els trams analitzats, però amb més intensitat als trams de major dimensió: un 0,8% a les microempreses (de fins a 9 treballadors), un 0,1% a les petites (de 10 a 49 treballadors), un 9,2% a les mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i un 6,4% entre les empreses grans (de 250 treballadors o més).

Les dones protagonitzen la xifra històrica de persones afiliades a la comarca

Pel que fa a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, el nombre de persones afiliades ha augmentat un 4,1% al municipi respecte a un any enrere, fins a les gairebé 115.600 persones a finals de juny del 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (4,5%) que entre els homes (3,7%). Els afiliats/des registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre l’1,5% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 7,6% dels menors de 30 anys. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 12,3% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 25,2% del total—, enfront de l’1,6% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 10% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Hospitalet es traslladen a un municipi diferent per treballar. En concret, l’estudi estima que unes 10.000 persones s’han de traslladar fora de la ciutat per treballar.

El nombre de persones aturades registra valors mínims des del juliol del 2008

Pel que fa a les xifres d’atur, el juny del 2023 tanca amb 11.915 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya al municipi i esdevé el valor més baix des del juliol del 2008. En termes interanuals, el nombre d’aturats es redueix un 0,4% al juny, descens menys intens al registrat al conjunt de Catalunya (-2,5%).

Per sexe, l’atur s’ha reduït un 1,8% entre els homes, mentre que ha augmentat un 0,7% entre les dones. Per trams d’edat, el nombre d’aturats augmenta entre les persones de major edat (de 55 anys i més), un 2,9%, i els més joves (menors de 30 anys), un 2,7%; en canvi, es redueix entre les persones de 30 a 44 anys (-3,1%) i les de 45 a 54 anys (-2,8%). Per últim, l’atur disminueix a quatre dels 10 tipus d’ocupació analitzats, destacant les caigudes en termes absoluts dels operadors d’instal·lacions i màquines (-60 persones) i els artesans i treballadors d’indústries i construcció (-58).

Per altra banda, la taxa d’atur registral se situa en el 9,4% el juny, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, però sis dècimes per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (8,8%).