L’informe territorial de la demarcació de Barcelona 2017 constata per tercer any consecutiu la recuperació econòmica

El turisme a la demarcació de Barcelona obté màxims històrics tant en nombre de turistes i pernoctacions, com en places d’allotjament

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona presenten la quinzena edició de l’Informe territorial de la demarcació de Barcelona, una publicació que fa balanç de l’evolució econòmica de la província i de les 12 comarques que la componen amb dades de l’any 2016. L’informe es completa amb quatre monografies; 13 articles d’autor que permeten aprofundir en el coneixement d’elements més concrets d’aquestes economies locals; i un recull dels projectes estratègics més destacats de cada comarca.

L’economia catalana va tornar a créixer durant el 2016, consolidant així la recuperació econòmica encetada a mitjan del 2013. Amb un creixement del PIB del 3,5%, Catalunya registra un augment superior tant al de l’Estat espanyol (3,2%) com al del conjunt dels països de la zona euro (1,7%). Aquest creixement del PIB a Catalunya ha permès superar el nivell de PIB a preus corrents del 2007, segons dades de l’Idescat. Aquesta millora de l’economia ha permès a Catalunya, i en major pes a la demarcació de Barcelona, assolir un major nombre d’ocupats i reduir progressivament la taxa d’atur.

De fet, les dades de mercat de treball confirmen el 2016 com el millor any des de l’inici de la crisi. Durant aquest període a la demarcació de Barcelona augmenten el nombre d’empreses (comptes de cotització) un 2,5%, i els llocs de treball (afiliats a la Seguretat Social segons seu d’empresa) associats a aquestes també creixen (4,0%). La millora de l’economia també es fa palesa en el bon comportament de l’evolució de la població ocupada registrada (afiliats a la Seguretat Social segons la residència), un 3,6%, i la població aturada registrada (-12,5%). Fent una comparativa amb l’últim trienni, des del 2013 el nombre d’empreses ha augmentat en més de tretze-mil a la demarcació, els ocupats registrats mes de dos-cents mil, i els aturats registrats s’han reduït en 132.749 persones.

Informe Territorial de la demarcació de Barcelona 2017