L’estratègia industrial de Catalunya passa per impulsar el transport ferroviari de mercaderies

El pla d’actuacions impulsat pel Govern inclou l’articulació d’una oficina tècnica com a actuació immediata i rellevant per a les indústries de l’automòbil i alimentàries.

La Cambra de Comerç de Barcelona valora molt positivament la constitució d’una oficina tècnica per a l’impuls del transport ferroviari de mercaderies, iniciativa inclosa a l’estratègia industrial de Catalunya, liderada pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta oficina afavorirà l’estratègia de concentració de demanda industrial i logística a Catalunya, a més de contribuir a la gestió eficient dels serveis, promovent solucions pràctiques a limitacions operatives dels corredors d’infraestructures. De la mateixa manera, facilitarà la cooperació internacional en la millora de la planificació i disseny de nous serveis intermodals i de noves modalitats de gestió.

En aquest sentit, la Cambra considera que l’objectiu d’aquesta oficina tècnica ha de ser el desenvolupament i la promoció d’una oferta eficient de serveis de transport multimodal, tant de nova creació com de consolidació dels ja existents, atenent a criteris de viabilitat funcional i de rendibilitat social i econòmica, i amb plena coordinació amb les entitats i empreses interessades.

De fet, la Cambra defensa que perquè el transport intermodal de mercaderies sigui una realitat al Corredor Mediterrani, cal deixar de parlar únicament de les inversions en infraestructures i dedicar més esforços a dissenyar i comercialitzar serveis ferroviaris orientats a la demanda. És a dir, cal afrontar les dificultats operatives en lloc de centrar-se en la mera provisió d’infraestructures si realment es vol capgirar la situació actual d’aprofitament menor de l’esperat als trams ja habilitats a l’ample de via estàndard.