Roda de premsa Anoia

L’Anoia tanca el 2021 amb la xifra més alta de llocs de treball des del 2009

Tot i això, encara hi ha 15.739 persones residents que s’han de desplaçar fora de la comarca per realitzar les seves activitats professionals.

L’Anoia ha tancat el 2021 amb el mercat laboral en xifres històriques, tant pel que fa a llocs de treball com a persones afiliades. Concretament, la comarca compta amb 35.607 llocs de treball, la xifra més alta des del 2009, i amb 51.346 persones afiliades també xifra rècord des del 2012 (inici sèrie històrica). Un comportament que contrasta amb la recuperació del teixit empresarial que se situa al voltant de 3.080 empreses, un -5,3% respecte als nivells preCovid19.

Aquestes són les xifres positives que s’extreuen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball elaborat conjuntament per la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que inclou també informació sobre els afiliats, el teixit empresarial i l’atur de la comarca durant el 4t trimestre del 2021.

L’evolució dels llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) ens deixa molt bones sensacions, ja que si es compara la xifra de tancament del 2021 amb la del 2020 s’observa com aquests han augmentat un 4,9%, fins als 35.607, la xifra més elevada des del desembre del 2008. No obstant això, cal apuntar que el mercat del treball comarcal està tenint una recuperació lleugerament més intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya on la xifra d’afiliats segons seu de l’empresa s’ha incrementat un 4,2% en comparació als valors de fa un any.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats (5,8%) que entre els autònoms (2,0%). Així mateix, la xifra d’assalariats és la més elevada des de desembre de 2008, mentre que la d’autònoms des de setembre de 2010. Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a tots els sectors respecte a l’any anterior, excepte a la indústria (-1,1%). D’altra banda, el nombre d’assalariats ha augmentat notablement a tots els grans sectors econòmics, creixement que ha oscil·lat entre el 4,3% a la construcció i el 6,9% a l’agricultura.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut als tres segments analitzats respecte a un any enrere, però amb diferents intensitats: un 5,4% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 9,3% a les de 51 a 250 treballadors i l’1,7% a les de 251 treballadors o més.

L’Anoia tanca el 2021 amb una xifra rècord d’afiliats, mentre creixen les dones afiliades

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,7% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 51.346 persones a finals de desembre de 2021, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (4,1%) que entre els homes (3,3%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 9,6% (3,2% els de nacionalitat espanyola).

Respecte als nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells anteriors a la crisi (-4,2% menys).

A més, si es comparen les afiliacions segons seu social (35.607) i per residència padronal (51.346), el nombre és bastant superior en el segon cas (un 44% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar. Concretament, 15.739 de persones s’haurien de desplaçar fora de la comarca per realitzar la seva activitat professional.

Més empreses que el 2020, però menys que abans de la crisi

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 1,1% a finals de desembre de 2021 respecte a un any enrere (2,4% al conjunt de Catalunya), fins a les 3.080 empreses. Les empreses han registrat un creixement anual des de juny, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. Així, si es compara la dada de desembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (desembre 2019), aquesta encara es troba un 5,3% per sota (un -5,7% en el cas de Catalunya).

L’atur consolida la seva tendència de decreixement

L’Anoia va tancar el quart trimestre amb 7.309 persones aturades, la segona dada més baixa per aquest mes des del 2008 (només per darrere de la xifra 2019). En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per vuitè mes consecutiu fins a un -18,2% el desembre, disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-25,8%).

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-22,3%) que entre les dones
(-15,1%).
La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -36,3% de les persones menors de 30 anys al -2,9% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la disminució absoluta entre les ocupacions elementals (-524).

En aquest sentit, si analitzem l’estimació de la taxa d’atur registral s’observa com se situa en un 13,2% el desembre, la segona xifra més baixa per a un mes de desembre des del 2008 (només la taxa del 2019 és inferior, el 12,8%).