La sostenibilitat del finançament de la Generalitat a llarg termini requereix un canvi institucional profund

Aquesta conclusió està basada en l’estudi “Condicions de sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat”, que contempla tres escenaris d’ajustament fiscal.

L’estudi “Condicions de sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat”, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra, s’estructura en tres apartats: el primer valora l’esforç d’ajustament realitzat per la Generalitat al llarg dels últims anys; el segon analitza les condicions de sostenibilitat de les finances de la Generalitat a llarg termini mitjançant la simulació de tres escenaris alternatius, elaborats sota diferents hipòtesis; i el tercer i últim resumeix les principals conclusions i proposa algunes orientacions de política econòmica.

De l’estudi se’n desprenen dues conclusions principals: La primera és l’important esforç de consolidació fiscal realitzat a Catalunya al llarg dels últims anys. En termes de comptabilitat pública pressupostària, durant el període de quatre anys 2010–2013 (ambdós inclosos) la despesa pública liquidada va caure un -18,5% en comparació amb el 2009; mentre que els ingressos liquidats registraven un descens acumulat del -15,4%. Per tant, el dèficit públic de la Generalitat (en termes pressupostaris) es va reduir des d’un màxim de 6.760 milions d’euros l’any 2011 a 3.204 milions el 2013.

  • Descarregar

    20160427_NP_finances-p%C3%BAbliques-Generalitat.pdf

  • Descarregar

    20160427_Pressupost-GENCAT

  • Descarregar

    20160427_Conjuntura-catalana_Déficit-públic_ppt