La manca d’un marc normatiu per als polígons de Catalunya fa que més del 50% presentin deficiències i el 40% estiguin desocupats

La inversió als polígons per part dels ajuntaments suposa menys del 20% dels impostos que paguen les empreses instal·lades.

Pràcticament 22 mesos després d’haver-ho denunciat la Cambra i després d’haver-ho constatat de nou, la Unió de Polígons Industrials de Catalunya (UPIC), organisme depenent de les cambres catalanes, denuncia que la manca d’un marc legal per a la gestió dels polígons suposa una important trava a l’hora de millorar-ne l’oferta. Aquest fet, atesa la desatenció per part de molts ajuntaments, té com a conseqüència directa que el 50% dels polígons de Catalunya presentin deficiències en les seves infraestructures (senyalització, accessos, etc.) i que la desocupació rondi ja el 40%.
Mitjançant l’establiment d’aquest marc normatiu de relació entre el sector públic i privat, el teixit empresarial present als polígons es podria agrupar i participar en la cogestió dels polígons, conjuntament amb les autoritats municipals i comarcals, en el cas d’afectar a més d’un municipi. En estudis desenvolupats per la UPIC per encàrrec de diversos agents, com ara l’INCASOL, s’ha xifrat en menys d’un 20% la inversió als polígons que els ajuntaments fan dels tributs de les empreses ubicades en els mateixos polígons. Això suposa un greuge comparatiu en front de la resta d’activitats econòmiques del municipi. En la pràctica totalitat dels polígons existents a Catalunya, les empreses no tenen ni tan sols accés a una connexió de banda ampla.