Baròmetre Cambra

La destrucció empresarial es desaccelera mentre que l’economia catalana tanca el 2020 amb només un 5,8% dels treballadors assalariats en ERTO

La xifra d’empreses es manté estable en poc més de 237.000 al desembre i ja són més de 20.000 les empreses que han tancat a Catalunya des del febrer.

Després d’un mes de novembre amb clars símptomes de refredament de la recuperació econòmica, al desembre el mercat laboral català ha mostrat senyals de millora marcats per la reducció de treballadors en ERTO i l’augment de l’afiliació efectiva. El Baròmetre Cambra tanca l’any 2020 amb quatre semàfors verds, la xifra més alta, i deixa titulars que conviden a l’optimisme, com l’estabilització del nombre d’empreses i una forta crescuda de les exportacions del Port de Barcelona a l’estranger.

Aquests canvis s’han produït en un context en què l’economia espanyola ha millorat el seu comportament en l’entorn internacional. El Baròmetre Cambra de desembre revela que només el consum ha empitjorat els seus resultats respecte al mes anterior, fet que s’explica per un important retrocés en la despesa en hostaleria, restauració i transport arran de les noves restriccions per fer front a la pandèmia. No obstant això, la inversió, el consum d’energia i el turisme, un cop més, es mantenen sense mostrar senyals bé de recuperació o bé en negatiu.

Economia espanyola en l’entorn internacional
  Millora el comportament de l’economia espanyola, que convergeix amb el Purchasing Managers Index (PMI) de la zona euro al desembre, l’indicador avançat de referència de l’evolució econòmica. Per altra banda, els Estats Units registren un alentiment del ritme d’expansió.

La desacceleració de la caiguda als serveis i el retorn de la indústria al terreny expansiu han revertit la tendència global del PMI al desembre.

Ocupació
  Millora lleugerament l’afiliació efectiva del novembre al desembre per una reducció dels treballadors en ERTO, tot i la contracció de l’afiliació total (fins als 2,558 milions).

Es modera lleugerament la caiguda interanual dels afiliats “efectius” fins al 8,5%.

ERTO i prestacions d’autònoms
  L’any 2020 tanca amb 158.261 treballadors en ERTO, uns 20.000 menys que en el mes anterior. Això representa una reducció del 75% respecte als que hi havia a l’abril.

Un 15,4% dels autònoms ha sol·licitat alguna prestació fins al desembre. El 2020, s’han pagat 828,7 milions en prestacions per la Covid-19 a Catalunya, només per darrere d’Andalusia.

Nombre d’empreses
  El nombre d’empreses s’ha reduït gradualment des de l’octubre i és manté estancat en poc més de 237 mil al desembre. S’han perdut més de 20.000 empreses des del febrer.

Tanmateix, es desaccelera la caiguda interanual al desembre fins al -7,9%.

Transport i mobilitat
  Es modera la caiguda de la mobilitat de viatgers en transport privat a l’àrea metropolitana al desembre (-22,4%). Del març al novembre, les validacions en transport públic han registrat caigudes anuals per sobre del 40%.

La mobilitat de persones s’ha reduït amb les vacances de Nadal excepte en el cas de zones residencials, després d’una recuperació global de la mobilitat fins al 24 de desembre.

Consum d’energia i aigua
  S’estabilitza la caiguda del consum total d’energia elèctrica al novembre. Però mentre que la indústria modera el ritme de descens (-0,2%), els serveis l’aprofundeixen (-9,1%).

La demanda d’aigua en dies feiners s’ha mantingut estable en els darrers dos mesos amb una caiguda mitjana del -3,6% respecte al període de normalitat.

Consum en terminals de punt de venda (TPV)
  A Catalunya, segons TPV de Banc Sabadell, el consum en alimentació i béns de la llar són les úniques activitats amb variacions positives els darrers 30 dies. En canvi, la despesa a hotels/viatges, restauració i transport cauen més d’un 40%.
Inversió
  El consum de ciment cau un 5,3% al novembre i es manté el canvi de tendència a la baixa observat a l’octubre.

Igualment, la matriculació de vehicles industrials aprofundeix en la caiguda, amb una reducció del 6,3% al novembre respecte al mateix mes de 2019.

Indústria i exportació
  L’empitjorament dels béns de consum arrosseguen la producció industrial de nou a un terreny lleugerament negatiu (-2,5%), tot i la millora dels béns d’equipament.

En canvi, augmenten amb força les exportacions de mercaderies del Port de Barcelona a l’estranger –primer creixement significatiu des de l’esclat de la pandèmia

Turisme
  El 2020 han passat 12.739.259 passatgers per l’aeroport de Barcelona, la xifra més baixa en els darrers 25 anys i un 75,8% per sota de la del 2019.

A això se suma el continu descens del turisme domèstic, amb una reducció de les pernoctacions de turistes catalans i de la resta de l’Estat superior al 70% en ambdós casos.