La Cambra i Infojobs presenten l’informe 2021 de les professions més demandades i amb major sou a Catalunya

Les dones continuen molt infrarepresentades en els estudis d’àmbit tecnològic, que són els que tenen més demanda i millors perspectives salarials.

La Cambra de Comerç de Barcelona i InfoJobs, portal web de cerca d’ocupació, han elaborat per segon any consecutiu l’informe “Les professions més demandades i amb major remuneració a Catalunya”, coincidint amb el període d’elecció d’estudis de secundària i grau universitari dels joves catalans.

L’objectiu de l’informe és posar a disposició dels estudiants, de les seves famílies i de les persones que estan buscant feina, dades objectives sobre les vacants de feina que s’ofereixen al mercat laboral segons l’àmbit i nivell formatiu i els sous associats a les vacants. Aquesta informació ha de servir perquè els joves puguin triar el seu futur formatiu amb més coneixement sobre quina és la demanda real del mercat laboral de l’opció triada i les expectatives salarials. L’objectiu no és dirigir els estudiants a estudiar cap a allò que no volen, però sí que aquells que tenen dubtes tinguin tota la informació al seu abast per prendre la decisió més encertada.

La informació que s’ha utilitzat per fer aquest informe són les vacants gestionades per InfoJobs a Catalunya durant el 2019 i 2020, de manera que l’impacte de la crisi de la Covid-19 només afecta parcialment a les dades presentades. Malgrat que la crisi sanitària està tenint una afectació important sobre les demandes de treball en algunes ocupacions també és cert que està impulsant la demanda d’altres, per tant, podria ser indicatiu de les tendències que poden caracteritzar el mercat laboral en un món postpandèmia. De fet, observem com alguns dels desajustos entre l’oferta i la demanda s’estan agreujant degut a la Covid, especialment en el cas dels professionals amb formació d’estudis TIC, ja siguin FP o universitaris, arran de l’increment de vacants en aquest àmbit. Un gap que no es podrà corregir sense una major participació de les dones en aquestes formacions. Per això, aquest informe es complementa amb una anàlisi específica de la participació femenina en els estudis relacionats amb la tecnologia que són les que avui tenen major demanda i millors perspectives salarials.

 

Professions més demandades i amb millors salaris

Per a cada una de les 126 professions seleccionades en l’estudi, i diferenciant segons si es demana una titulació d’FP (grau mig o grau superior) o una titulació universitària, s’ofereix una triple informació:

  1. Nombre de vacants gestionades per InfoJobs el 2019 i 2020.
  2. Nombre de persones candidates que es presenten per vacant, amb un semàfor verd (si el nombre de candidatures que es presenten per vacant és baix, per sota de 50), taronja (mitjà, entre 51 i 110 candidatures/vacant) i vermell (alt, més de 110 candidatures/vacant).
  3. Salari mitjà brut que s’ofereix en les vacants laborals.

 

RESULTATS PER FAMÍLIES PROFESSIONALS

A continuació es presenten els resultats obtinguts agregats en 20 famílies professionals.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per Infojobs referides a les vacants gestionades el 2019 i 2020.

 

Les professions més demandades: IT, Tecnologia i Indústria i Oficis

La suma de les ofertes laborals en Informàtica i Telecomunicacions (IT), Tecnologia i Indústria (inclou Enginyeries), i Professions, arts i oficis, concentren el 32% de les ofertes que demanen titulació d’FP o Universitat gestionades per InfoJobs els darrers dos anys. El següent grup de professions amb més vacants publicades són l’integrat per Administració d’Empreses i Finances i Banca (concentren el 13% de vacants), Comercial i Vendes (10%) i Atenció al client (10%). Cal destacar en aquesta edició l’augment de vacants en l’àmbit de la Sanitat i salut, que ha passat de concentrar només el 5% del total de vacants el 2018 al 7% de mitjana el 2019-2020. La resta de famílies professionals tenen un pes del 5% o inferior sobre el total de vacants gestionades per InfoJobs.

 

Les professions amb més sortida professional: IT, Tecnologia i Indústria i Oficis

Identifiquem les professions que tenen més sortida professional com aquelles en les quals el nombre de candidats que es presenten per oferta és més baix (per sota de 50 candidatures per vacant), el que significa que hi ha una alta demanda en el mercat laboral per l’oferta de professionals que demanen feina. Aquestes s’assenyalen amb un semàfor verd. De les 20 famílies professionals analitzades, les que tenen més sortida professional són les d’Informàtica i Telecomunicacions (IT), Tecnologia i Indústria (inclou les Enginyeries), i Professions, arts i oficis. També les professions relacionades amb Finances i banca, i amb Sanitat i Salut (en aquest cas degut a la pandèmia), tenen en una alta sortida professional, ja sigui amb formació FP o universitària. La resta de grups professionals tenen demanda mitja (semàfor taronja) o alta (semàfor vermell). En aquesta edició hi ha més semàfors taronja i vermell que en la de l’any passat per l’augment de la taxa d’atur i la reducció d’ofertes laborals degut a la crisi de la Covid-19.

 

Les professions amb salaris més elevats: IT, tant amb formació FP com universitària

El sou mitjà brut de les ofertes laborals que demanen titulació en FP està al voltant dels 23.500 euros/any i el de les ofertes per a graduats universitaris entorn als 30.300 euros/any, segons el portal web d’InfoJobs que es caracteritza per publicar ofertes laborals destinades principalment al segment de població més jove i junior. És important destacar que la selecció de perfils sèniors i d’alt nivell acostumen a tenir altres canals de contractació.

En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau d’FP, les professions que ofereixen un salari més elevat són: Informàtica i Telecomunicacions (prop dels 30.000 euros anuals) i Tecnologia i Indústria (entorn als 27.000 euros). En el cas de les ofertes laborals que demanen un grau universitari, les professions que ofereixen un sou més alt són: Informàtica i Telecomunicacions (35.593 euros/any en mitjana, però puja fins als 46.500 euros/any quan es demanen 5 anys d’experiència), seguit per les branques Comercial i d’Immobiliària i construcció (gairebé 35.000 euros en aquests dos casos).

L’experiència és un element determinant en la progressió del salari, especialment quan es tracta de graduats universitaris. Per això, quan ens referim al salari mitjà d’una vacant que demana com a mínim 5 anys d’experiència el salari puja fins als 31.000 euros/any en el cas d’estudis FP (un 30% més que el salari mitjà) i fins als gairebé 44.000 euros/any en el cas dels graduats universitaris (un 45% més que el salari mitjà).

Volem alertar que en algunes professions els salaris són excessivament baixos, fins i tot quan el candidat/a és junior. Potser el cas més destacat és el del sector Salut, on el salari mitjà ofert a les vacants no arriba als 19.000 euros quan la formació requerida és un grau d’FP o als 29.000 quan es demana un títol universitari (fonamentalment són vacants per Infermeria). La conseqüència de la infravaloració econòmica continuada d’aquestes professions al nostre país ha estat la “fuga de talent” cap a altres països, fet que ha quedat palès en un dèficit de personal quan ha arribat la pandèmia. Per això, des de la Cambra demanem que aquestes professions tinguin no només un reconeixement social per la seva important tasca sinó també un merescut reconeixement econòmic, tant sigui en el sector públic com en el sector privat.

En la meitat de les ofertes laborals el 40% demanen anglès, però en l’altra meitat el percentatge baixa per sota del 20%

La baixa demanda d’anglès a les ofertes laborals indica un altre motiu de preocupació. L’anglès es fa servir menys del que seria òptim en les nostres empreses, i la causa és que el nivell mitjà d’anglès entre la població catalana és baix. Les empreses sovint no demanen un nivell alt perquè saben que els candidats no el tenen.

La baixa demanda d’anglès en les ofertes laborals que es llegeix en els resultats obtinguts en aquest estudi és un indicador vermell que s’afegeix a l’abans esmentat sobre el baix salari mitjà en les professions de Sanitat i salut.

Aquests números són un reflex del baix nivell mitjà de coneixement d’anglès de la població catalana, fins i tot de la més jove. Les categories on es demana més coneixements d’anglès són Administració d’empreses, Educació i formació, Legal, Informàtica y telecomunicacions, Tecnologia i indústria (inclou les Enginyeries) i Turisme i restauració, en les quals al volant del 40% de vacants posen com a requisit el coneixement de l’anglès. Mentre que en els grups professionals de la Logística i magatzem, Administració pública, Professions, arts i oficis, Sanitat i salut, i Immobiliari i construcció, el percentatge de vacants que demana coneixements d’anglès és inferior al 6%, fet que demostra el baix nivell del conjunt de la població i l’escassa exigència de les empreses. En el comerç sorprèn també el baix percentatge de vacants que sol·liciten l’anglès, només el 12%.

Els perfils IT i Enginyeries són els que triguen menys temps en col·locar-se i els que tenen un major rati de contractació indefinida

Els perfils d’Informàtica i Telecomunicacions, a més, són també els que de mitjana triguen menys temps en trobar feina. Concretament, segons les dades d’InfoJobs, aquests triguen 4,7 setmanes (una menys que la mitja). Les candidatures d’Enginyeria triguen 5,2 setmanes. Quan el tipus de contracte al qual accedeixen, els perfils vinculats a les IT i Enginyeries la contractació indefinida representa gairebé el 40% dels contractes signats, mentre que en els perfils més vinculats als oficis aquest percentatge baixa al 10% i en els perfils d’oficina, tècnics i comercials és el 25%.

 

RESULTATS PER PROFESSIONS

Les professions que destaquen per complir els tres criteris (alta demanda, més sortida professional i millor salari) són les que s’inclouen dins la Informàtica i Telecomunicacions (IT)

De les 126 professions analitzades a l’informe on es demana una titulació d’FP, s’han seleccionat aquelles que compleixen tres requisits: 1) més de 1.000 vacants en dos anys, 2) semàfor verd en sortida professional i 3) salari mitjà brut superior als 27.000 euros amb 5 anys d’experiència. Només 14 professions compleixen amb els tres criteris, de les quals 8 estan dins de l’àmbit de les IT (Programació, Sistemes, Helpdesk, Telecomunicacions, Hardware i xarxes de seguretat, ERP, CRM i Business Intelligence, Anàlisi de dades i Gestió de projectes). També hi ha tres professions que s’ubiquen en l’àmbit industrial (Tècnics industrials, Electrònica i automàtica industrial, Automoció i Manteniment); i, finalment, els Agents comercials.

El mateix exercici s’ha fet amb les vacants que demanen una titulació universitària. En aquest cas s’han seleccionat aquelles que compleixen amb els següents tres criteris: 1) més de 1.000 vacants al llarg de dos anys, 2) semàfor verd en sortida professional i 3) salari superior als 40.000 € bruts (amb 5 anys d’experiència). El resultat és que només 15 professions compleixen amb els tres criteris, de les quals 5 novament estan dins l’àmbit de les IT (Programació ERP, CRM, Business Intelligence, Telecomunicacions, Gestió de projectes, i Sistemes). En l’àmbit de les enginyeres també hi ha diverses especialitats, entre elles l’electrònica, que compleixen amb els tres requisits abans mencionats. A més, apareixen a la llista altres professions diverses com Ensenyament, Consultoria, Comerç Exterior, Medicina, Agent comercial, Auditoria i Assegurances. D’aquestes, no apareixien l’any passat en aquest llistat de professions amb major demanda i sou les d’Ensenyament, Comerç exterior i Auditoria i Assegurances.

 

Només el 6% de les dones que cursen un grau universitari es matriculen en graus TIC i Enginyeria, mentre que en el cas dels homes és un 28%

A Catalunya, en el curs 2019-2020 les dones només representen el 10% de les matriculacions en els graus universitaris d’Informàtica, el 21% en Enginyeries, i el 33% en Matemàtiques i Estadística, uns percentatges que han anat a la baixa en els darrers anys en els dos primers casos que són precisament els que tenen una major bretxa de gènere. De totes les dones matriculades a la universitat el curs 2019-2020, només un 6% van optar per aquests estudis, mentre que en el cas dels homes va ser l’opció escollida pel 28% dels matriculats.

En l’àmbit de la Formació Professional els resultats són encara més desiguals per gènere. Segons dades del departament d’Ensenyament per al curs 2019-2020 i per al conjunt de centres de l’AMB, el percentatge de dones matriculades a la branca d’Informàtica i comunicacions és del 6% (el mateix percentatge del curs anterior), en Instal·lació i manteniment el 3%, en Transport i manteniment de vehicles el 3%, i en Electricitat i electrònica el 5%. Aquests resultats cobren especial rellevància en aquest moment per tractar-se de llocs de treball que, en general, tenen una elevada ocupabilitat i bona remuneració, tal com hem vist. Cal fer un treball pedagògic important tant a les escoles com a les famílies des de la infantesa per canviar el pes dels rols de gènere en l’elecció dels estudis.

 

La Cambra de Barcelona. Què estem fent?

A banda d’oferir informació transparent de la demanda del mercat laboral perquè els estudiants escollin el seu futur tenint a l’abast tota la informació, la Cambra també està treballant en altres iniciatives. En aquest sentit, estem analitzant els efectes que la pandèmia ha tingut en el sistema de formació i qualificació professional, descriure els escenaris que s’obren a partir d’ara i proposar mesures que facin possible que la Formació Professional sigui un actiu imprescindible en el procés de superació de la crisi sanitària i econòmica. Està previst disposar dels primers resultats d’aquest informe a principis d’estiu.

La Cambra també promou l’extensió i la millora de la qualitat de la Formació Dual. Ho fa mitjançant l’assessorament a empreses, la definició de les condicions que han de fer possible la recuperació de la figura de l’aprenent adaptada a la situació del segle XXI i la promoció del treball conjunt entre empreses, centres de formació professional i universitats. És indubtable que d’aquest treball conjunt en sorgeixen les millors oportunitats d’inserció laboral per a les persones, tal  com demostren tots els estudis fets a l’efecte. Així, promovent la Formació Dual, la Cambra ajuda empreses i persones a superar el tràngol de l’atur derivat de la pandèmia i les dificultats de les empreses per disposar del personal qualificat que necessiten.

D’altra banda, la Cambra ha sistematitzat les accions d’Orientació Professional en tots els seus programes de suport a la inserció laboral, que han comptat amb prop de 3.000 usuaris al llarg de 2020.

En l’àmbit del foment de les vocacions tecnològiques entre les dones, des de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra s’estan duent a terme diferents actuacions: impuls dels Premis Dona TIC, jornades per difondre bones pràctiques, visibilització de rols femenins en la professió, etc.