La Cambra i Educem promouen la “Gig economy” entre el jovent i representants socioeconòmics

La gig economy es defineix com a feines a través de petits encàrrecs d’empreses a persones treballadores independents durant períodes curts o contractes breus.

La Cambra territorial del Vallès Oriental juntament amb Educem han organitzat una trobada per reflexionar i redefinir el paper que té la gig economy, o coneguda també com a economia de “bolos”, entre els joves, amb el principal objectiu de fomentar un entorn on els joves puguin expressar la seva opinió i connectar amb líders i responsables de la presa de decisions del món socioeconòmic.

El concepte de gig economy solem assimilar-lo a la figura de freelance quan la persona treballa pel seu compte, col·laborant amb una o diverses empreses sense que hi hagi amb aquesta vinculació laboral per contracte.

En el marc de la sessió de treball, celebrada a Granollers, hi han participat 25 assistents, d’entre els quals hi havia 10 joves estudiants de cicles formatius d’Educem i 14 representants dels grups polítics de Junts, Primàries i Esquerra Republicana; PIMEC, UEI, UGT, l’entitat REIR, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers.

Concretament, durant la jornada els membres participants han identificat les principals debilitats i amenaces, així com les fortaleses i oportunitats més destacades a gestionar. En aquest sentit, el debat grupal ha servit per subratllar les debilitats que pateix una figura d’aquest caire en el mercat del treball com és la inseguretat laboral, la necessitat de formar-se contínuament i la temporalitat dels ingressos. A més, també s’han identificat com a amenaces a gestionar l’elevat intrusisme i competència deslleial, la manca d’informació sobre incentius i ajuts, així com la dificultat d’accedir a informació relativa a com tributar els ingressos que es perceben, i el possible aïllament si es treballa exclusivament de forma remota. Tanmateix, alguns membres han apuntat que als giggers joves els pot ser més difícil emancipar-se perquè certs agents econòmics no estan preparats per aquest nou model, sobretot quan es demanen nòmines per poder accedir a crèdits bancaris o per a llogar un pis.

Pel que fa a les oportunitats més rellevants, el debat ha conclòs que ser gigger facilita trobar feina en contextos de crisi econòmica, permet provar diferents tipus de feines fins a trobar aquella en què realment es pot desenvolupar tot el talent, i també, com apuntaven algunes opinions, “permet sortir de la teva zona de confort, tenir més experiència, desenvolupar l’autoestima i exercir la teva professió en el que realment t’apassiona”.

I pel que fa a les fortaleses, s’ha posat en relleu l’elevada flexibilitat que aporten aquests sectors, tant horària com de capacitat d’adaptació, la possibilitat de treballar parcialment o totalment des de casa, i l’oportunitat de poder operar des de qualsevol lloc del món i també en zones menys poblades. De fet, algunes veus consideren que aquesta modalitat pot ser un primer pas per tenir la primera experiència laboral que aporti autodisciplina i autoestima quan els resultats són positius. Així mateix, proporciona un enriquiment continu fruit de les sinèrgies i contactes que s’estableixen en diferents àmbits.

La corporació cameral considera que la trobada ha estat molt positiva pel que fa a l’intercanvi d’opinions i punts de vista entre tots els presents. De fet, els organitzadors preveuen repetir el format de cara a mitjan d’abril, amb l’objectiu final de redactar recomanacions que fomentin entorns favorables a la gig economy per al disseny de futures estratègies regionals.

Sobre el projecte europeu Giggin’ Policy

Giggin’ Policy és un projecte europeu finançat pel programa Erasmus+, basat en la idea que els joves són el principal recurs de l’economia de demà, i, per tant, són ells qui han de liderar el disseny de les futures estratègies i polítiques del país. A Catalunya, els socis que participen en el projecte són la  Cambra de Comerç de Barcelona i Educem, i compta amb el lideratge de la Friesland College (Països Baixos) i la participació d’una desena de socis europeus de 5 països. Més informació: https://gigginpolicy.com/ca/