La Cambra finança amb gairebé 400.000 euros serveis adreçats al comerç

Finançament per a projectes d’innovació per a centres comercials urbans, diagnòstics d’innovació comercial i tallers especialitzats són els principals serveis adreçats al comerç.

La Cambra de Barcelona distribuirà 398.600 euros entre el petit comerç gràcies a la quarta edició del “Programa de Actuaciones del Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del comercio minorista”, finançat per la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Economia i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.  

Amb aquest pressupost es finançaran un seguit d’accions i serveis per a les PIMES del comerç, que en alguns casos suposaran serveis finançats al 100%. Aquestes accions i serveis es concreten en tres productes:  

Programa Centres Comercials Urbans: per a associacions de comerciants d’àmbit territorial per finançar projectes innovadors de dinamització comercial. En aquest cas, es financen accions innovadores i d’acord a la realitat de cada associació de comerciants, que complementen les actuacions que estan duent a terme en els seus programes de dinamització comercial. Accions realitzades 2016: 12 associacions de comerciants 

Programa de diagnòstic d’Innovació Comercial: per a PIMES i autònoms per a la millora de la gestió del punt de venda per a qualsevol empresa del sector minorista, amb independència de la mida i del nivell de desenvolupament empresarial. La innovació pot afectar des de l’estratègia i model de negoci, fins al concepte comercial o la posada en marxa d’altres canals de comercialització. En aquest cas, la Cambra ofereix un diagnòstic comercial 100% finançat, amb l’objectiu d’identificar els punts forts i febles, així com les amenaces i les oportunitats; i proposar als empresaris millores innovadores. Accions realitzades 2016: 139 pimes i autònoms del comerç

Tallers de comerç: aquest any es reforça aquesta línia a demanda dels empresaris. Amb aquests tallers es pretén sensibilitzar les PIMES del comerç, especialment a les més petites, sobre la importància de la innovació, amb la divulgació de metodologies i eines aplicades al sector i la difusió de bones pràctiques. De la mateixa manera, es persegueix millorar la capacitació dels empresaris, dels directius i dels empleats del comerç minorista amb l’objectiu de ser més competitius i adaptar-se als reptes i els canvis que afecten al sector (finançament, nous hàbits i perfils de consumidors, comerç electrònic, etc). Accions realitzades 2016: 29 pimes i autònoms del comerç