La Cambra de Barcelona inicia el procés electoral amb la publicació del cens

La revisió del cens electoral, que s’allargarà fins al proper 4 d’octubre, és clau ja que determinarà els electors i electores que tindran dret a vot per escollir els i les membres que integraran el proper Ple de la Cambra.

La corporació cameral posa a disposició del conjunt del teixit empresarial de la demarcació de la Cambra de Barcelona el cens electoral per a les pròximes eleccions que es preveuen durant el primer semestre del 2023. La consulta del cens es pot fer a través del següent espai web cambrabcn.org/EleccionsCambra23, que la Cambra ha habilitat amb tota la informació relativa a les eleccions, o també físicament a tota la xarxa d’oficines present al territori.

La revisió del cens electoral és el primer pas d’un procés electoral que s’allargarà durant tot el primer semestre del 2023 i que ha de finalitzar amb l’elecció de la presidenta o president de la corporació i dels càrrecs del Comitè Executiu. De fet, la definició del cens és un punt clau del curs electoral, ja que determinarà els electors i electores que tindran dret a vot per escollir els i les membres que integraran el proper Ple de la Cambra.

En aquest sentit, es consideren electores i electors totes aquelles persones, físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que exerceixin activitats comercials, industrials, de serveis o navilieres i/o tinguin el seu domicili (social/fiscal) dins la demarcació de la Cambra de Barcelona, sense cap necessitat d’estar donat d’alta a cap servei de la Cambra.

No obstant això, la corporació recorda que les activitats professionals que duen a terme professionals com els metges, advocats, arquitectes, informàtics, farmacèutics, agricultors, entre d’altres, que exerceixen la seva professió en l’àmbit personal/individual com a autònoms, no formen part del cens cameral, sinó del col·legi professional corresponent. Ara bé, sí que en poden formar part, quan s’han constituït en una societat mercantil o bé a títol personal/individual sempre que tinguin un IAE empresarial recollit al Reglament de Règim Interior de la Cambra.

Paral·lelament, l’actual exposició del cens que s’allargarà fins al proper dimarts, 4 d’octubre, permetrà que el conjunt de l’electorat pugui formular reclamacions sobre qualsevol inclusió, omissió o errada que s’observi al cens. Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, situat a l’edifici de La Llotja de Mar (Passeig d’Isabel II, 1, de Barcelona), en l’horari d’atenció al públic. De fet, l’esmentat espai web posa a disposició de les electores i els electors impresos per facilitar la presentació de reclamacions sobre la inclusió, exclusió o errades de dades en el cens electoral.

Així, l’exposició i aprovació definitiva del cens electoral dona pas a l’inici del període electoral que marcarà les seves dates i terminis un cop es publiqui la convocatòria electoral al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per part de l’òrgan tutelant, la Secretaria d’Empresa i Competitivitat del Departament d’empresa i treball de la Generalitat de Catalunya.