La Cambra considera insuficients els ajuts aprovats per a pimes i autònoms, i exigeix més implicació per part de l’Estat per pal·liar els efectes de la crisi

La Cambra reclama ajuts directes perquè els negocis puguin pagar despeses fixes i que els més castigats puguin renegociar els crèdits rebuts per part de l’ICO.

La Cambra de Barcelona considera insuficient el pla d’ajuts per a pimes, autònoms i treballadors en ERTO valorat en 618 milions d’euros anunciat avui per la Generalitat de Catalunya, encara que reconeix l’esforç pressupostari que suposa, i exigeix més implicació per part de l’Estat per pal·liar els efectes de la crisi sobre el teixit econòmic català. 

La partida destinada a empreses amb menys de 50 treballadors serà de 208 milions d’euros, una suma insuficient si tenim en compte que, segons els càlculs de la Cambra de Barcelona, per compensar el 50% de les pèrdues a les empreses caldrien com a mínim 800 milions d’euros. D’altra banda, cal recordar que aquestes mesures només afectaran el primer trimestre de l’any. 

A part de les mesures que pugui aprovar la Generalitat de Catalunya, és necessari que l’Estat s’impliqui mobilitzant recursos propis per ajudar les empreses, per exemple, a fer front al pagament de les despeses fixes dels negocisTambé és important que les empreses que hagin patit una davallada total de la seva activitat puguin renegociar els crèdits que hagin demanat a l’ICO i es condonin es dedueixin els tributs dels negocis que es trobin aturats per la crisi. 

Més mesures per ajudar els autònoms

El pla de xoc anunciat per la Generalitat inclou una partida de 280 milions d’euros en ajuts directes que podrien beneficiar fins a 140.000 autònoms. Si bé és una xifra lleugerament superior als 132.000 autònoms que van rebre la darrera bateria d’ajudes, segueix sent una xifra que es queda molt curta, atès que a Catalunya hi ha més de 500.000 autònoms. Això significa que només el 30% dels autònoms podrà accedir a aquesta prestació. 

L’Estat també ha de fer costat aquest col·lectiu, que serà el que dinamitzarà i potenciarà la recuperació econòmica i al qual la pandèmia ha castigat com mai abans. En plena crisi, des del govern central s’ha aprovat un augment de la quota amb caràcter retroactiu, un interès de demora del 3,75% i recentment s’ha conegut que els autònoms no podran deduir les despeses professionals associades al teletreball. Això denota una total manca de sensibilitat. 

Per tantcaldria que l’Estat seguís l’exemple d’altres economies que, en major o menor mesura, han aprovat mesures de suport addicional amb la intenció de salvar l’economia. La Cambra concretament ha exigit en repetides ocasions que es recorri a l’endeutament mitjançant el MEDE (corresponent a un 2% del PIB, o sigui 4700 milions d’Euros per Catalunya) i l’emissió de deute públic per finançar ajuts directes per als sectors afectats.