Eva Borràs i Balcells, elegida nova Directora Gerent de la Cambra de Barcelona

Borràs ha treballat per a importants institucions com la Universitat Rovira i Virgili, l’Hospital Clínic de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i Sabadell. 

Eva Borràs i Balcells serà la nova Directora Gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona en substitució de Xavier Carbonell i Roura, un cop el Ple de la corporació d’aquest dimecres ha donat suport unànime al seu nomenament a proposta del Consell Executiu. 

Borràs, fins ara Gerent de la Universitat Rovira i Virgili, és economista per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona amb Màster en Banca i Finances (IDEC-UPF), Postgrau en Funció Gerencial a l’Administració Pública per ESADE i coach. Va iniciar la seva carrera professional al Servei de Gestió Econòmica del Departament de Cultura de la Generalitat i uns anys després va fer el salt a l’Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), on ha estat Cap d’Administració i Gerent.  

Posteriorment també ha treballat a l’Ajuntament de Sabadell com a Directora de l’Àrea de Serveis Centrals i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com a Directora de l’Àmbit de Gestió de Governança i Economia i ha estat Directora Economicofinancera de l’Hospital Clínic de Barcelona. 

Eva Borràs i Balcells inicia ara una nova etapa professional a la Cambra de Comerç de Barcelona en substitució de Xavier Carbonell i Roura, que ocupava aquest càrrec a la corporació des de l’any 2002. La nova Directora Gerent agafa les regnes dels serveis a les empreses i àrees de la Cambra de Barcelona en un moment de grans canvis al teixit econòmic català i també en el si de la institució.  La seva àmplia experiència en direcció executiva de Serveis Corporatius, actuant com a motor de canvi, serà clau en el lideratge i la millora contínua en la gestió dels recursos, l’organització i els processos necessaris per implantar el nou model de país definit per la Cambra en el seu document Catalunya 2030/40. 

Habituada a coordinar equips grans i heterogenis, Eva Borràs i Balcells és promotora de la millora contínua mitjançant un lideratge per al canvi centrat en la transversalitat de processos i la informació compartida, i també aposta per una governança regida per la transparència i la coherència de les decisions preses, el rigor i la integritat corporatives. Tot un conjunt d’atributs que encaixen a la perfecció amb la filosofia de la Cambra de Barcelona.