El sector industrial experimenta la major destrucció relativa del teixit amb empresarial amb una reducció del 9,2%

La Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona creen l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, una publicació que permetrà analitzar l’evolució econòmica del territori.

L’Anoia ha tancat el tercer trimestre amb 3.024 empreses, una xifra similar a la del trimestre anterior, però un 5,9% per sota de la del mateix trimestre del 2019. En aquest sentit la recuperació del teixit empresarial després de la forta caiguda del març és gradual i lleugerament per sobre de la mitjana catalana –tot tenint en compte que la caiguda va ser menys pronunciada. Aquesta és una de les principals conclusions que es recullen del primer Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elaboren conjuntament la Cambra de l’Anoia i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Per sectors i en termes interanuals, la indústria i els serveis pateixen les majors reduccions relatives (-9,2% i -5,5%, respectivament), mentre que a la construcció la contracció del teixit empresarial ha estat més moderada (-3,1%).

Segons la dimensió empresarial, el nombre de microempreses (fins a 10 treballadors i amb un pes del 84% a la comarca) disminueix un 6,7% el tercer trimestre en termes anuals, seguida de la reducció entre la quantitat d’empreses d’11 a 50 treballadors (-2,1%). En comparació amb el segon trimestre del 2020, destaca la recuperació de les empreses mitjanes (de 51 a 250 treballadors) que sumen quatre empreses més (+6,5%), i que tot i tenir un pes reduït sobre el total d’empreses (2,2%), generen ocupació al 24% dels assalariats totals al territori.

El bon comportament de la construcció i els serveis contribueixen a l’estabilització del nombre d’assalariats

Els assalariats a la comarca s’estabilitzen en els 25.801 durant el tercer trimestre, un 0,6% més que el trimestre anterior. En termes anuals, la xifra se situa lleugerament per sota dels nivells previs a la pandèmia (-2,2%). Igualment, cal tenir present que aquesta dada recull els treballadors que estan en situació d’ERTO –a 30 d’octubre hi ha 2.186 persones que reben una prestació per ERTO, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Per sectors i en termes trimestrals, la recuperació dels assalariats s’observa a la construcció i als serveis amb un increment del juny al setembre del 2,1% i l’1,2%, respectivament. Per contra, la indústria ha registrat una lleugera reducció (-0,5%), que s’ha aprofundit a l’agricultura. Tanmateix, en termes anuals, aquest últim és l’únic que registra un augment, alhora que els serveis se situen un 1,1% per sota del total del tercer trimestre de 2019 amb 15.906 afiliacions.

Pel que fa als autònoms, aquest darrer trimestre s’han registrat 7.942, xifra lleugerament superior tant a la del trimestre anterior (+0,7%) com a la del tercer trimestre de 2019 (+0,5%). Aquesta evolució contrasta amb la de la mitjana catalana (-0,5% en termes anuals), mostrant-se més dinàmica a la comarca (després d’una caiguda també més suau). Segons els grans sectors, la construcció és l’únic que presenta una evolució positiva tant en termes anuals com trimestrals amb uns augments del 3,9% i 0,9%, respectivament. Als serveis predomina l’estabilitat respecte al segon trimestre i en termes anuals, però a la indústria cal destacar la notable reducció anual (-2,8%).

Per últim, quant a les xifres d’atur, el nombre d’aturats registrats ha estat de 8.731 al setembre, un 23,7% més que el mateix mes del 2019 (amb 7.057 persones aturades). Tot i que aquesta xifra és un 3,5% inferior al màxim registrat al juny (9.045), no s’assolia un volum similar des dels primers mesos del 2017.

Una nova eina per analitzar l’evolució econòmica de l’Anoia

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball és una publicació que ha posat en marxa la Cambra de l’Anoia juntament amb el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona per tal d’oferir una monitorització i seguiment de l’evolució econòmica de la comarca. El document que s’elaborarà trimestralment analitza l’evolució del teixit empresarial, així com del mercat de treball amb dades d’assalariats, autònoms i aturats.

La publicació permetrà així acomplir un dels objectius que es marca la corporació territorial de donar suport i assessorament a les empreses, ja que mitjançant aquesta es podrà monitoritzar la recuperació econòmica del territori per l’impacte de la Covid-19.