El mercat de treball del Garraf tanca el primer trimestre amb més de 63.000 afiliacions, la xifra més elevada des del 2012

El Garraf tanca el març amb 3.996 empreses, un 4,3% més que l’any anterior, sent una evolució lleugerament més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%) 

El mercat de treball del Garraf ha tancat el primer trimestre de l’any amb una tendència alcista i registrant xifres que evidencien una recuperació econòmica després de l’impacte de la Covid-19. En concret, el nombre de persones afiliades s’ha enfilat fins a les 63.378 persones, la xifra més elevada des del 2012, inici de la sèrie històrica. Tanmateix, una dada un 4% superior a la registrada ara fa un any i força similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (4,3%).  

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Garraf, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que analitza també el comportament del teixit empresarial, els afiliats segons residència padronal i l’atur registrat. 

Els comptes de cotització sumen xifres i s’observa una tendència positiva de creixement 

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 3% a finals de març de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 3.996 empreses; aquesta evolució és lleugerament més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%). Així mateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) es registra un lleuger increment de 68 comptes de cotització (+0,8%) 

Creix el nombre de llocs de treball en els sectors dels serveis i la construcció  

Si analitzem els llocs de treball de la comarca segons el tipus de règim d’afiliació, a la comarca ha augmentat un 4,3% el 31 de març de 2022 respecte a un any enrere, fins als 36.038, la segona xifra més elevada per a un mes de març des del 2008 (només per darrere de la dada del 2019). Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més notable entre els assalariats (5,0%) que  entre  els  autònoms (2,9%). Tanmateix, el  nombre d’assalariats encara se situa un 6,2% per sota el nivell d’abans de la crisi (març 2019), mentre que el nombre d’autònoms se situa un 6,1% per sobre. 

Per grans sectors econòmics, el nombre d’assalariats ha disminuït un 6,1% a la indústria, mentre que ha augmentat un 7,3% als serveis i un 4,7% a la construcció. El nombre d’autònoms ha augmentat a la indústria i als serveis  (un  6,7%  i  3,4%,  respectivament), mentre que a la construcció i a l’agricultura s’ha reduït (-1,2%  i -6,3%, respectivament) 

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 7,0% a les empreses de fins a 50 treballadors i un 12,7% a les de 51 a 250 treballadors, però ha disminuït un 36,8% a les empreses de 251 treballadors o més.  

Més 63.300 afiliats/es a la comarca, la millor xifra registrada des del 2012 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 4,0% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 63.378 persones a finals de març de 2022, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible). 

Per sexe, el creixement ha estat més elevat entre les dones (5,1%) que entre els homes (3,0%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat excepte entre les persones d’entre 30 i 44 anys (-0,4%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 10,4% (3,0% els de nacionalitat espanyola). 

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots el col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-6,5% menys) 

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 76% més); el motiu de la  diferència és que molts treballadors  residents  al Garraf es traslladen a una comarca  diferent  per treballar. 

L’atur al Garraf registra la xifra més baixa des del 2008  

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats ha estat de 8.105 persones a 31 de març, xifra que és la més baixa per a aquest mes  des del  2008. En termes interanuals, el aturats registren un descens del 24,1%, disminució lleugerament menys intensa  a  la  registrada  al  conjunt  de  Catalunya  (-26,6%). 

Per  sexe,  la reducció anual  ha  estat lleugerament més pronunciada  entre  els  homes que  entre  les  dones  (-25,6% i -23,0%,  respectivament). La disminució de  l’atur  per  trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmentava el grup d’edat, del -45,1% de les persones més joves (menors de 30  anys) al -5,9%  de les  persones  de 55  anys  o  més. Per  últim,  l’atur descendeix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda en termes relatius i absoluts la dels treballadors de restauració, personals i venedors (un -27,6% i -842 aturats). 

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 12,5% el març, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008. 

Consulta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Garraf complet aquí.