El Maresme incrementa un 1,7% els llocs de treball el primer trimestre i el nombre d’afiliats segons residència va a l’alça

La comarca registra 133.317 llocs de treball en actiu aquest mes de març, en el qual la xifra d’assalariats ha crescut un 2% i la d’autònoms un 0,9% aquest març.

El Maresme ha tancat el primer trimestre de l’any amb 133.317 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social, segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms). Aquesta xifra suposa un augment de l’1,7% més dels llocs de treball a la comarca respecte a un any enrere, sent la mateixa evolució registrada al conjunt de Catalunya (1,7%). Aquest creixement, però, ve influenciat per la caiguda d’afiliacions que es va produir el març de 2020 com a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma, amb mesures de confinament i altres restriccions. 

Si es compara la xifra de llocs de treball de març de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia encara se situaria per sota de la de finals del 2019 (-2,0%) i del març del 2019 (- 2,1%). Igualment, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliades perquè cotitzen malgrat no estar laboralment actius. 

Aquesta és la tendència del mercat del treball i una de les principals conclusions que es desprèn de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra del Maresme i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. 

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució anual positiva el març de 202, tant entre els assalariats (2%) com entre els autònoms, però amb menor intensitat (0,9%) en el cas dels últims. Tanmateix, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (31 de març 2019), els assalariats han disminuït un 2,9%, mentre que els autònoms s’han mantingut estables. 

Notable creixement d’afiliacions de persones estrangeres 

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 182.992 persones a finals de març de 2021. Per sexe, l’evolució positiva ha estat més intensa per als homes (2,3%) que per a les dones (1,7%)Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,5%). 

Per nacionalitat, cal destacar el notable creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 6,6% (1,5% els espanyols). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat només entre els majors de 44 anys (6%) i els estrangers (0,2%). 

A més, si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 37% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar. 

Un 21% més d’aturats que fa un any 

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 30.721 persones a 31 de març, un 21% més que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma durant la segona quinzena). Aquesta xifra és la tercera més elevada des de l’abril del 2016 (només superada per les xifres de gener i febrer 2021). Per sexe, el creixement relatiu anual és més elevat entre els homes (21%) que entre les dones (15%). L’augment de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre l’11% de les persones de 55 anys o més i el 24% dels menors de 30 anys. 

Per últim, per tipus d’ocupació, destaquen els creixements relatius de l’atur superiors al 20% dels treballadors en activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (25%), dels treballadors de restauració i venedors (21%) i dels artesans (21%). 

Sense dades comarcals del teixit empresarial 

L’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball presentat no incorpora les dades corresponents als comptes de cotització (empreses) ni a les afiliacions a la Seguretat Social (llocs de treball) per sector econòmic, perquè l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya les ha deixat d’actualitzar des del tercer trimestre del 2020. Des de la Cambra del Maresme es denuncia aquesta falta dades, ja que obstaculitza la profunda anàlisi economicoempresarial del territori i obliga a analitzar-ho amb dades agregades a escala nacional.  

Tot i això, la corporació ha apostat per seguir analitzant l’estructura economicoempresarial del Maresme trimestre a trimestre, per la qual ha redissenyat el contingut de l’informe a les dades que hi ha actualment disponibles a l’espera de poder afegir de nou, tan bon punt es publiquin, les dades relatives al teixit empresarial.