El col·lectiu de graduats/es en FP mostra un atur 30 punts inferior al del conjunt de joves catalans

Els titulats/es tenen una inserció laboral del 52%, 7 punts més que el 2021, i en FP dual arriba al 61%.

La formació professional genera major ocupabilitat a Catalunya. El percentatge de persones graduades en FP que busquen feina és del 12,28%, gairebé 30 punts per sota de la mitjana d’atur juvenil, que és del 42,26% en la data d’elaboració de l’Estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2022. Aquest treball analitza la situació laboral i formativa de les persones graduades del curs 2020-2021 en ensenyaments professionals, enquestades entre sis i nou mesos després d’haver acabat els seus estud

El treball està elaborat conjuntament pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya. L’han presentat avui a la Llotja de Mar el director general de Formació Professional, Àngel L. Miguel, i el director gerent del Consell General de Cambres de Catalunya, Narcís Bosch. També han intervingut el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, el president del Consell General de Cambres de Catalunya, Jaume Fàbrega, el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Juan José Torres, i el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, Fabian Mohedano.

Segons l’estudi, els titulats en FP tenen un percentatge d’inserció laboral del 52,05%. En el context de la superació de la pandèmia de Covid-19, aquest percentatge és gairebé 7 punts superior al de l’última publicació de l’estudi, el 2021, quan era del 45,32%. Concretament, el 33,57% dels enquestats treballen i el 18,48% estudien i treballen. Per altra banda, el 35,67% de graduats en FP continuen estudiant (pel que el percentatge de continuïtat formativa se situa en el 54,15%). L’estudi també conclou que el curs 2020-2021 hi va haver un total de 53.590 graduats d’FP, 3.200 més que en l’anterior treball. Desglossat, l’augment és de 728 graduats al grau mitjà i de 2.472 al grau superior.

Jaume Fàbrega, president del Consell General de Cambres de Catalunya, ha remarcat: “La Formació Professional Dual reforça el seu pes i efectivitat. Des de les cambres catalanes, celebrem aquest fet ja que les empreses i els autònoms de Catalunya portem anys reivindicant l’FP Dual com a opció per satisfer les necessitats reals de les empreses en els llocs de treball i augmentar així l’ocupabilitat dels estudiants de formació professional”. Per la seva part, el titular d’Educació ha destacat l’aposta per la prospecció i l’orientació a l’alumnat que han de marcar el futur de la planificació de l’FP, de bracet de les necessitats del mercat laboral, i ha celebrat les bones dades, especialment en el cas de l’FP dual: “Les dades ens diuen que l’FP dual incrementa les possibilitats d’inserció laboral i a Catalunya avancem per aquest camí”. Ha citat que el 21% del total d’alumnat d’FP a Catalunya opta per la dual, el territori de l’Estat amb un major percentatge.

L’FP Dual incrementa la inserció

Pel que fa a l’FP dual, hi va haver un total d‘11.288 alumnes matriculats, 3.547 més que el curs anterior. En aquesta modalitat s’ha registrat un percentatge d’inserció laboral del 61,47%, gairebé 5 punts superior al de l’anterior enquesta, i una taxa de continuïtat formativa del 49,18%, gairebé 2 punts superior. Un 41,30% dels enquestats treballa en exclusiva i un 20,17% ho compagina amb els estudis. En canvi, un 9,52% dels graduats en modalitat dual es troba buscant feina, un nivell inferior al 12,28% del conjunt dels ensenyaments professionals. L’FP dual, per tant, incrementa la inserció dels graduats.

Altres dades

La inserció laboral varia pel que fa al grau mitjà (GM) i al grau superior (GS). Les persones graduades en GS presenten una inserció laboral més alta -64,39%- respecte el GM -39,14%-. Això s’explica perquè majoritàriament els graduats mitjans opten per continuar amb la seva formació, sobretot estudiant cicles de GS.

L’empresa de pràctiques continua sent la primera via d’obtenció de feina per als graduats de GS, amb un 24% del total, i la xarxa personal de contactes ho és per un 23,45% dels graduats en cicles de GM. Augmenta el percentatge de contractació indefinida entre tots els graduats: entre els tècnics superiors passa del 36,23% de l’any passat al 46,07% de 2022, i entre els tècnics de grau mitjà del 26,27% al 35,20%.

Retribucions

Les dones graduades predominen en les rendes del treball mensuals netes inferiors a 1.200 euros, mentre que els homes prevalen en els superiors a aquesta quantia. Els homes graduats, per altra banda, depenen més que les dones dels canals per obtenir feina que els poden prestar un suport més assistit: la xarxa de relacions personals, el centre docent o l’empresa familiar; en canvi, les graduades obtenen feina a través de canals menys propers, com l’empresa de pràctiques, la resposta a anuncis o l’enviament de currículum.

Famílies professionals

Hi ha setze famílies professionals d’ensenyaments d’FP que superen el 50% d’inserció laboral, i les que superen el 60% són les indústries extractives (80,0%), energia i aigua (67,9%), química (65,37%), instal·lació i manteniment (62,76%) i fusta, moble i suro (62,16%), i els ensenyaments esportius tenen una inserció del 60,93%. En el cas d’energia i aigua i instal·lació i manteniment, són sectors emergents relacionats amb les energies renovables i el medi ambient.

Continuïtat formativa

Respecte els estudiants que decideixen seguir formant-se, els de GM trien, majoritàriament, cursar un GS: ho decideix un 82,66% dels que continuen estudiant. Un 9,06%, en canvi, opta per un altre GM. Els estudiants de GS que trien seguir estudiant ho fan, en un 61,41%, a la universitat, i en un 22,41% en un altre GS.

En resum, l’estudi del Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya analitza aspectes com el nivell d’ingressos, el tipus de contracte, les famílies professionals amb major i menor inserció o les principals vies d’obtenció de feina dels graduats. L’enquesta l’han respost un total de 33.724 persones graduades el 2021 corresponents als següents ensenyaments: formació professional inicial, esports, arts plàstiques i disseny i programes de formació i inserció (PFI).

Es pot consultar l’informe complet al següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/.content/home/departament/estadistiques/insercio-laboral/estadistica-insercio-laboral/insercio-laboral-2022.pdf