El Barcelonès Nord assoleix xifres històriques de llocs de treball i expandeix el seu teixit empresarial

Els municipis de l’àrea tanquen el segon trimestre de l’any amb més de 7.800 empreses, un 1,7% més que l’any anterior i 1,4% més que al primer trimestre.

El teixit empresarial i el mercat del treball del Barcelonès Nord (Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besòs) ha tancat el segon trimestre de l’any amb la xifra més elevada de llocs de treball des del març del 2008 i un creixement de comptes de cotització en termes interanuals més intens que la mitjana catalana.

Així ho destaca el darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial del Barcelonès Nord, que també analitza el comportament que ha tingut els afiliats/des, i el resum mensual de l’atur registrat.

El nombre d’empreses creix a tots els trams de grandària

El nombre d’empreses (comptes de cotització) al Barcelonès Nord ha evolucionat positivament amb un augment del  1,7% a finals de juny del 2023 respecte a un any enrere, fins a les 7.824 empreses. Aquesta evolució ha estat, també, més intensa a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra un ascens de 110 empreses a l’àrea (+1,4%).

Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció i els serveis (4,4% i 1,8% respectivament), mentre que a la indústria el nombre d’empreses es redueix (-3,5%).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut a tots els trams analitzats, amb més intensitat a mesura que augmenta la dimensió: l’1,2% a les empreses a les microempreses (fins als 9 treballadors), el 3,9% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors), el 5,3% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors) i el 10,3% a les empreses grans (de 250 i més treballadors).

Els serveis i la construcció impulsen les noves afiliacions

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) al Barcelonès Nord ha augmentat un 2,4% el 30 de juny del 2023 respecte a un any enrere, fins als 91.700, la xifra més elevada des del març del 2008[1]. Aquest creixement és lleugerament menys notable que al conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement del 3,2% entre els assalariats/ades (en línia amb el que ha succeït al conjunt de Catalunya, un 3,3%) fins a les 71.010 persones, mentre que els autònoms/es disminueixen un 0,4% (+0,1% a Catalunya) fins a les 20.690 persones.

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït un 0,7% als serveis i un 3,1% a la indústria, mentre que a la construcció ha augmentat un 2,5%. El nombre d’assalariats/ades ha augmentat un 8,0% a la construcció i un 3,2% als serveis, s’ha mantingut a l’agricultura i ha disminuït lleugerament a la indústria (-0,1%). Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/ades ha crescut a tots els trams: un 1,1% entre les microempreses, un 2,7% a les empreses petites, un 1,8% entre les empreses mitjanes i un 6,7% entre les empreses grans.

L’afiliació segons residència padronal s’enfila per sobre de les 157.000 persones

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, el nombre d’afiliats/ades ha augmentat un 2,4% a l’àrea respecte a un any enrere, fins a les 157.055 persones a finals de juny del 2023, la xifra més elevada per aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible).

El creixement ha estat més notable entre les dones (2,9%) que entre els homes (2,0%). Els afiliats/ades creixen a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys, que disminueixen un 1,1% per efectes demogràfics. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,9% entre els afiliats/ades de nacionalitat estrangera —que representen el 18,7% del total—, enfront de l’1,0% dels afiliats/ades de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un +71%). El motiu de la diferència és que molts treballadors/es residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar.

Mínim històric de persones aturades des del 2008

Els municipis del Barcelonès Nord van tancar el juny amb gairebé 21.000 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca, el valor més baix des del juliol del 2008. Respecte a l’any anterior, representa un descens d’aturats/ades de l’1,3%, el menys intens des del maig del 2021, i inferior a la reducció registrada al conjunt de Catalunya (-2,5%).

La disminució anual ha estat més notable entre les dones (-1,9%) que entre els homes (-0,5%). Per trams d’edat, l’atur ha augmentat entre les persones més joves (menors de 30 anys) i els més grans (de 55 anys o més), un 4,3% i un 2,3%, respectivament. En canvi, el nombre d’aturats/ades s’ha reduït un 4,9% entre les persones de 30 a 44 anys i un 4,4% a les de 45 a 54 anys.

Per últim, l’atur ha disminuït a 5 dels 10 tipus d’ocupació analitzats. En aquest sentit, destaquen les reduccions de 178 persones entre els artesans i treballadors d’indústries i construcció i les 96 persones entre els empleats d’oficina comptables i administratius.

La taxa d’atur registral se situa al juny en l’11,5% a Badalona, l’11,7% a Santa Coloma de Gramenet i el 14,0% a Sant Adrià del Besós. Representen les xifres més baixes per aquest mes des del 2008 per a totes les ciutats.

[1] Cal tenir present que des de desembre de 2020 les dades són provisionals i que l’Idescat realitza la publicació i l’explotació estadística dels fitxers d’afiliacions i comptes de cotització de la Seguretat Social que rep de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Abans d’aquesta data la publicació de les dades detallades estava a càrrec de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu la comparativa de la sèrie històrica podria ser no totalment comparable en algunes variables i àmbits geogràfics.