El Barcelonès Nord assoleix la xifra més alta de llocs de treball des de finals del 2008

Concretament, el territori ha tancat amb 88.265 llocs de treball i 149.535 afiliats residents, uns valors superiors als registrats abans de la Covid-19, el setembre del 2019.

El Barcelonès Nord (Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet) ha tancat el tercer trimestre de 2021 amb un excel·lent comportament de la xifra de llocs de treball i d’afiliats residents, ambdós valors s’han situat per sobre dels registrats abans de la pandèmia (setembre 2019). És més, el conjunt dels tres municipis que integren el territori ha assolit la xifra més elevada de llocs de treball des del desembre del 2008, respectivament. A més, també d’aconseguir en termes d’afiliats residents la segona xifra més elevada per a un mes de setembre des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Pel que fa a les dades del teixit empresarial, tot i que els comptes de cotització han crescut en comparació al mateix trimestre de l’any anterior, encara es troben un 5,3% respecte els nivells anteriors a la Covid-19 (setembre 2019).

Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball, que elaboren conjuntament la Cambra del Barcelonès Nord i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. Un informe que tot seguit presenta els principals resultats pel que fa el teixit empresarial, els llocs de treball, les afiliacions segons la residència padronal i les xifres de l’atur i la taxa d’atur registral.

La recuperació empresarial agafa embranzida i creix per sobre de la mitjana de Catalunya

El teixit empresarial del conjunt dels tres municipis ha tancat el tercer trimestre amb 7.518 empreses (comptes de cotització), un 2,2% més que l’any anterior (1,4% al conjunt de Catalunya) i un 0,1% menys que al trimestre anterior (evolució habitual per a un mes de setembre). Si es compara la dada de setembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), aquesta encara es troba un 5,3% per sota (un -6% en el cas de Catalunya).

Xifra rècord de llocs de treball des del desembre del 2008

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 6,3% el 30 de setembre de 2021 respecte a un any enrere, fins als 88.265, una evolució molt més intensa que al conjunt de Catalunya (3,7%). Aquest creixement anual està influenciat, això sí, per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a causa de l’aplicació de l’estat d’alarma.

A més, és important destacar que si es compara la xifra de llocs de treball de setembre de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, aquesta dada és la més elevada des del desembre del 2008 i se situa un 4,4% per sobre del nombre del mateix mes del 2019.

Cal tenir present, però, que les dades a partir de la crisi sanitària (març 2020) inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen, malgrat que no estiguin laboralment actius –al setembre hi ha 1.200 persones a la comarca (2.200 al juny) segons estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució anual més positiva entre els assalariats (7,8%) que els autònoms (1,8%). Ambdues xifres superen els nivells previs a la pandèmia: la d’assalariats és la més elevada des del setembre 2008 i la d’autònoms la segona més elevada des del juny 2009 (només per darrere de la del trimestre anterior)

Creixement d’afiliats rècord i homogeni en termes de gènere

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 2,5% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 149.535 persones a finals de setembre de 2021, la segona xifra més elevada per a un mes de setembre des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només lleugerament per darrere de la dada del 2019. Respecte als nivells previs a la pandèmia, la xifra d’afiliats residents s’ha mantingut pràcticament (al setembre 2019 hi havia 54 afiliats més).

Per sexe, el creixement ha estat molt similar entre les dones (2,6%) i els homes (2,4%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,3%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 8,0% (1,4% els espanyols). Respecte als nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat entre els homes (0,1%), majors de 44 anys (7,0%) i estrangers (2,5%).

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és molt superior en el segon cas (un 69% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Barcelonès Nord es traslladen a una comarca diferent per treballar.

El descens de l’atur a la comarca s’intensifica per quart mes consecutiu

Quant a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 23.556 persones a 30 de setembre, xifra que ja se situa per sota dels nivells previs a la pandèmia i és la cinquena més baixa des de l’octubre de 2008 (només per darrere dels mesos de maig a agost del 2019). En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per quart mes consecutiu, un 18,2% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-20,9%).

Per sexe, la disminució anual és més intensa entre els homes (-21,3%) que entre les dones (-15,7%). La disminució de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -37,9% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el -4,0% de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-22,3%) i en termes absoluts la dels treballadors de d’ocupacions elementals (-1.930) i els de la restauració, personals i venedors (-1.488).

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa el setembre en el 16,5% a Sant Adrià del Besós, el 12,9% a Badalona i el 12,7% a Santa Coloma de Gramenet, les xifres més baixes des del març del 2020 per als dos primers municipis i des del desembre del 2019 per a Santa Coloma de Gramenet. Així mateix, s’apropen a les dades preCovid (+1,0 p.p, +0,2 p.p. i +0,1 p.p. per sobre de les taxes del mateix període del 2019, respectivament).