Catalunya creixerà el 2,1% el 2019 per sobre de la zona euro

Balanç positiu del sector turístic, que assoleix el 2018 un màxim històric en la despesa turística, malgrat l’estabilitat en el nombre de turistes.

Barcelona, 6 de febrer de 2019.- L’economia catalana segueix en expansió, però modera el ritme de creixement a causa del canvi de context internacional. Per sectors, la indústria està sent la més afectada, però el turisme resisteix la competència exterior i la construcció manté un elevat dinamisme. Amb tot això s’alerta que l’elevat nivell d’endeutament públic no permet tornar a créixer per la via de la despesa pública com en el passat. Aquestes són les principals conclusions de l’Informe de conjuntura del quart trimestre, que inclou la revisió de les previsions anuals 2019, elaborat per la Cambra de Comerç de Barcelona.

L’economia catalana s’estabilitza en un ritme de creixement més moderat i el diferencial de creixement amb Espanya desapareix

El creixement del PIB català encara és elevat gràcies a la fortalesa de la demanda interna, que s’explica pel bon comportament del consum privat per la creació d’ocupació i els augments salarials que comencen a produir-se. En canvi, l’aportació positiva del sector exterior es redueix per la major desacceleració de les exportacions que de les importacions. La suma d’aquests elements expliquen que el PIB català hagi mantingut un creixement trimestral força estable al llarg de l’any, al voltant del 0,6%. Fins i tot, el darrer trimestre ha sorprès amb un creixement una dècima superior al del tercer trimestre.

Com a resultat d’aquesta evolució trimestral, el PIB de Catalunya hauria crescut un 2,6% en el conjunt de l’any 2018. Tot i que aquesta taxa és inferior a la d’un any abans, encara és un creixement força destacable si es compara amb el dels països de la zona euro —que s’estima en l’1,9% per al 2018— i una dècima superior a la previsió de tancament de l’INE per a l’economia espanyola —que és del 2,5%. L’alentiment de l’economia catalana continuarà durant el primer trimestre de 2019, amb un creixement trimestral previst del PIB del 0,5%.

Per tant, es confirma que la fase de desacceleració de l’economia en què hem entrat el 2018 s’allargarà tot el 2019, el que vol dir que ha quedat enrere la fase més alcista del cicle, però no hi ha senyals que aquest 2019 l’economia catalana pugui entrar en una nova recessió, ja que no s’observen desequilibris en el sector privat que facin preveure un descens del PIB.