Osona assoleix la xifra més alta de llocs de treball des del 2008

Els sectors de la construcció i els serveis lideren la reactivació empresarial a la comarca a finals del quart trimestre.

L’excel·lent dinamisme del mercat del treball certifica xifres rècord en llocs de treball i afiliacions a la comarca i supera amb escreix els números assolits abans de l’impacte de la Covid-19. Concretament, la comarca tanca el 2022 amb 75.000 llocs de treball, la xifra més alta des del 2008, i 74.561 persones afiliades, el nombre més alt assolat mai en un mes de desembre del 2012. Uns valors que suposen un creixement respecte el desembre del 2019 del 8,8% i 4,7%, respectivament.

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball a Osona elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona i publicat per la Cambra territorial d’Osona.

Osona té 6.076 llocs de treball més que fa tres anys

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,5% el 31 de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins als 75.000, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible). Aquest creixement és més intens al registrat pel conjunt de Catalunya (2,7%).

A més, si es compara la xifra de tancament amb la del 2019, abans que esclatés la Covid-19, el nombre de llocs de treball s’ha enfilat un 8,8%. És a dir, Osona compta amb 6.076 llocs de treball més que els anys prepandèmics.

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats/des (4,4%), mentre que el nombre d’autònoms/es disminueix lleugerament (-0,4%). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha disminuït a tots els sectors (excepte als serveis, +0,1%): el 0,3% a la construcció, l’1,8% a la indústria i el 2,4% al primari.

El nombre d’assalariats/des ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura, que disminueix un 0,9%—: un 5,7% a la construcció, un 5,5% a la indústria i un 3,8% als serveis.

La dimensió mitjana de treballadors/es per empresa augmenta

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/des han augmentat un 1,4% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 74.561 persones a finals de desembre de 2022, la xifra més elevada per a un mes de desembre des del 2012 (inici de la sèrie disponible). Tanmateix, des de l’abril de 2022 es registra un cert alentiment del ritme de creixement anual respecte als mesos anteriors, que s’accentua aquest darrer mes.

No obstant això, la xifra d’afiliacions és un 4,7% superior a la que es va registrar el desembre del 2019. Concretament, Osona té 3.327 persones afiliades més a la Seguretat Social que abans de l’esclat de la Covid-19.

Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (1,8%) que entre els homes (1,1%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones d’entre 30 i 44 anys que disminueixen un 2,2%. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 7,1% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 16,2% del total—, en front del 0,4% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és lleugerament superior en el primer cas; el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents d’altres comarques es traslladen per treballar a Osona. De fet, Osona és una de les poques comarques de la demarcació de Barcelona on la xifra de llocs de treball és superior a la dels afiliats/des, la qual cosa significa que la comarca es dinamitza per si sola i no té un caràcter residencial.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut a tots els trams analitzats, a excepció de les microempreses (-0,5%), i amb més intensitat a mesura que augmenta la seva dimensió: un 2,5% a les empreses petites (de 10 a 49 treballadors/des), un 2,9% a les empreses mitjanes (de 50 a 249 treballadors/des) i un 10,5% a les empreses grans (de 250 treballadors/des o més).

Com a resultat d’això, la dimensió mitjana de treballadors/des per empresa (nombre d’assalariats per compte de cotització) augmenta fins als 11,4 assalariats/des de mitjana per empresa, la xifra més elevada des del 2008 (inici de la sèrie disponible).

La construcció i els serveis impulsen la reactivació empresarial

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 0,5% a finals de desembre de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 5.375 empreses; aquesta evolució és similar a la registrada pel conjunt de Catalunya (0,3%). Així mateix, respecte al trimestre anterior es registra un increment del 0,7% a la comarca (35 empreses més).

Per sectors, el teixit empresarial respecte a l’any anterior ha augmentat a la construcció i els serveis (2,2% i 0,7% respectivament), mentre que a l’agricultura i a la indústria el nombre d’empreses ha disminuït (-2,4% i -0,5%, respectivament).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha crescut als quatre trams analitzats, entre el 0,2% de les empreses fins als 9 treballadors i el 18,2% de les empreses de 250 i més treballadors (4 empreses més).

L’atur de desembre en mínims històrics

En quant a les xifres d’atur, el 2022 tanca amb 7.082 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el segon valor més baix en un mes de desembre des de l’any 2007, només lleugerament per sobre de la dada del 2021, 7.050 persones. Per tant, en termes interanuals es registra un augment de 32 persones (+0,5%), fet que no es donava des de l’abril del 2021.

Per sexe, l’atur es redueix entre els homes (-1,2%) mentre que entre les dones augmenta (+1,7%). Per trams d’edat, l’atur només ha disminuït als dos trams de major edat: un -2,3% els de 45 a 54 anys i un -4,1% entre els 55 anys i més. Entre els joves (menors de 30 anys) el nombre de persones aturades ha augmentat un 11,0% i entre els 30 a 44 any un 4,2%. Per últim, l’atur disminueix només a quatre dels nou tipus d’ocupació analitzats.

La taxa d’atur registral se situa en el 8,7% al desembre, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008, i set dècimes per sota a la registrada al conjunt de Catalunya (9,4%).