Més de 1.200 empreses del Berguedà es poden beneficiar de la Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes

La internacionalització es consolida com a motor fonamental de la recuperacióeconòmica a Catalunya

Al Berguedà hi ha un total de 1.293 empreses que, com qualsevol altre, es poden beneficiar de la internacionalització, acció que es consolida com a motor fonamental de la recuperació econòmica a Catalunya.

Es tracta del Pla d’Acció Internacional de les cambres catalanes, que persegueix objectius com augmentar la base d’empreses exportadores; promocionar els productes catalans; diversificar i consolidar mercats; potenciar el treball en xarxa i aprofitar les sinèrgies entre les cambres, i interrelacionar-se amb altres iniciatives sectorials.