L’Hospitalet assoleix la xifra més alta de persones afiliades des del 2012

La xifra d’empreses continua la recuperació amb un creixement del 2,4% respecte a l’any anterior, però encara no s’han assolit els comptes de cotització previs a la crisi.

L’Hospitalet de Llobregat mostra símptomes de recuperació econòmica al tancament d’aquest primer trimestre. De fet, a la ciutat s’han registrat 99.324 llocs de treball, un 4,6% respecte a un any enrere, i 108.440 persones estan afiliades a la Seguretat Social, un 5,2% més que fa un any. A més, al mateix temps s’ha comptabilitzat un creixement lleugerament superior al del conjunt de Catalunya en el nombre d’empreses actives: 5.400 empreses (un 2,4% més que el mateix període de l’any anterior).

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Hospitalet de Llobregat, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, que analitza també el comportament del teixit empresarial, els afiliats/es segons residència padronal i l’atur registrat.

La recuperació empresarial supera les xifres del conjunt de Catalunya  

Mentre el mercat de treball deixa enrere la crisi, el teixit empresarial de la ciutat també ha tingut un comportament positiu aquest primer trimestre amb un creixement interanual del 2,4%, fins a les 5.400 empreses, una evolució lleugerament més intensa que al conjunt de Catalunya (2,1%). Així mateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) es registra una lleugera disminució de 23 comptes de cotització (-0,4%).

Increment de les persones assalariades a les empreses de 251 treballadors o més

Si analitzem els llocs de treball de la ciutat segons el tipus de règim d’afiliació, al tancament del primer trimestre a l’Hospitalet ha augmentat un 4,6% respecte a un any enrere, fins als 99.324, la segona xifra més elevada per a aquest mes des de 2008 (només superada per la de 2019). Aquest creixement és el mateix que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,6%). Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats/es (5,2%) que entre els autònoms/es (1,1%). Així, per a un mes de març la xifra d’autònoms/es és la més elevada des de 2008 i la d’assalariats/es és la segona (només per darrere de la de 2019).

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms/es ha crescut a la construcció i als serveis (un 3,1% i 1,0% respecte a l’any anterior, respectivament), mentre que a la indústria i al sector primari ha disminuït (-3,1% i -5,9%, respectivament). El nombre d’assalariats/es ha augmentat als serveis (6,0%) i a la indústria (1,6%), però ha disminuït un 1,4% a la construcció

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats/es ha crescut un 2,6% a les empreses de fins a 50 treballadors, un 4,1% a les de 51 a 250 treballadors, i un 7,3% entre les empreses de 251 treballadors o més.

La millor xifra d’afiliacions des del 2012 amb més de 108.400 persones

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat/da, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats/es han augmentat un 5,2% al municipi respecte a un any enrere, fins a les 108.440 persones a finals de març de 2022, la xifra més elevada per a aquest mes des del 2012 (inici de la sèrie disponible)

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (5,6%) que entre els homes (4,8%). Els afiliats/des registren un augment a tots els grans grups d’edat, entre l’1,9% de les persones compreses entre els 30 i 44 anys i el 12,0% dels menors de 30 anys. Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 9,7% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 22,7% del total—, en front del 4,0% dels afiliats de nacionalitat espanyola.

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats/des ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones menors de 45 anys (-5,4%) i els nacionals (-0,1%). Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 9% més); el motiu de la diferència és que alguns treballadors residents a l’Hospitalet es traslladen a un municipi diferent per treballar.

L’atur disminueix a les professions relacionades amb la restauració i la venda directa

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades de teixit empresarial i ocupació, el nombre d’aturats/es ha estat de 13.287 persones a 31 de març, la xifra més baixa per a aquest mes des de 2008. En termes interanuals, s’ha registrat el desè descens (des del juny 2021), fins al -31,8% el març, disminució superior a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%)

Per sexe, la caiguda anual ha estat lleugerament més intensa entre els homes (-34,2%) que entre les dones (-29,8%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmenta el grup d’edat, del -49,1% entre les persones menors de 30 anys al -13,9% entre les de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les caigudes en termes absoluts dels treballadors d’ocupacions elementals (-2.393 aturats) i els de la restauració, personals i venedors (-1.863).

Finalment, l’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,5% el març, la xifra més baixa per a aquest mes des del 2008.