L’energia i la burocràcia són els punts febles de la competitivitat a Catalunya, segons les empreses

El factor de competitivitat intern més ben valorat és l’organització i direcció empresarial i el pitjor valorat, la internacionalització.

La Cambra de Comerç de Barcelona presenta els resultats d’una enquesta realitzada a 3.182 empreses de Catalunya per conèixer la seva opinió respecte als principals factors de competitivitat de l’entorn econòmic, així com dels factors interns de competitivitat de l’empresa.
Els factors d’entorn més ben valorats per les empreses catalanes són els proveïdors de la zona, les infraestructures de transport i telecomunicacions, i l’oferta de treballadors

Les empreses donen un suspens (valoració inferior a 2,5 en una escala d’1 a 5) a dos factors de competitivitat, que són: el subministrament i preu de l’energia, i l’entorn administratiu i burocràtic (legislació, tràmits, ajudes públiques, etc.). La indústria i el comerç són els sectors que fan una valoració més negativa del factor energia, mentre que la construcció, l’hostaleria i el comerç són els que atorguen la puntuació més baixa a l’entorn administratiu i burocràtic.
Així mateix, les empreses donen una aprovat just a la qualitat de la regulació del mercat de treball i també a la fiscalitat (2,75 i 2,78, respectivament).