L’empresa familiar, la base del teixit econòmic català

El 68% de les empreses catalanes són familiars, de les quals el 90% són Pimes.

Les empreses que compten amb socis familiars constitueixen l’entramat bàsic de l’economia catalana i també de qualsevol economia desenvolupada. Segons un estudi del Ministeri d’Industria, Turisme i Comerç les empreses familiars constitueixen entre un 65% i un 70% del PIB espanyol. A Catalunya, generen 2,2 milions de llocs de treball, dels quals 1,8 milions serien assalariats i 400 mil autònoms.

A Catalunya, el 68% de les empreses són familiars i el 90% d’elles son Pimes, per tant, representen una gran aportació a l’estabilitat del nostre model econòmic. El 72 % dels treballadors ocupats presten serveis en empreses familiars i generen el 74% de les vendes en la categoria de petites empreses.

La rellevància econòmica de l’empresa familiar i la necessitat de professionalitzar la gestió d’aquelles que tenen una menor dimensió per tal de facilitar el seu creixement i desenvolupament, justifica que la Cambra de Comerç de Barcelona iniciï una formació específica dirigida a l’empresa familiar.