L’Anoia supera els 37.000 llocs de treball per primera vegada des del 2008

El mercat del treball de l’Anoia registra xifres històriques també en termes d’afiliats i afiliades. En concret, la comarca tanca el primer trimestre amb 53.875 persones afiliades, la dada més elevada des del 2012.

L’Anoia ha tancat el segon trimestre de l’any amb 37.320 llocs de treball, la xifra més elevada des de juny del 2008. En paral·lel, el mercat del treball de la comarca continua expandint-se també pel que fa a l’afiliació segons residència padronal, que amb 53.875 persones a finals de juny de 2023, representa la xifra més elevada des del 2012.

Així s’extreu del darrer Informe trimestral del mercat del treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d’Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra territorial de l’Anoia, que també analitza el comportament del teixit empresarial, en termes de comptes de cotització, i el resum mensual de l’atur registrat.

S’estabilitza el nombre d’empreses a la comarca

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca registra 3.080 empreses a finals de juny de 2023, el mateix que un any enrere; aquesta evolució d’estancament difereix a la registrada pel conjunt de Catalunya, on les empreses augmenten lleugerament (+0,3%).

Tanmateix, respecte al trimestre anterior (març 2023) es registra un augment d’11 comptes de cotització a la comarca +0,4%). Per sectors, el teixit empresarial ha augmentat respecte a l’any anterior a la construcció (un +2,2%), s’ha mantingut a la indústria (+0,2%) i ha disminuït als serveis (-0,6%).

Segons la grandària, el nombre d’empreses ha disminuït als dos trams de menor dimensió: un 0,4% entre les microempreses (fins als 9 treballadors) —que representen el 80,7% del total— i un 0,6% entre les petites (de 10 a 49 treballadors). En canvi, el teixit empresarial ha augmentat un 14,3% tant a les mitjanes empreses (de 50 a 249 treballadors), com a les grans empreses (de 250 i més treballadors).

L’auge de les persones assalariades impulsa la creació de llocs de treball

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,3% el 30 de juny de 2023 respecte a un any enrere, fins als 37.320, la xifra més elevada des de juny 2008. Aquest creixement és més intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (2,8%).

Segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement entre els assalariats (4,4%), mentre que els autònoms disminueixen lleugerament (-0,5%, 40 persones menys), evolució que difereix a la del conjunt de Catalunya en el segon cas (+3,3% assalariats i un +0,1% autònoms). Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha disminuït respecte a l’any anterior a tots els sectors, excepte a la construcció (+0,4%): un 0,3% als serveis, un 0,5% a la indústria i un 4,8% al primari. En canvi, el nombre d’assalariats ha augmentat a tots els sectors: un 5,0% als serveis, un 4,6% a la construcció i un 3,0% a la indústria.

Pel que fa a la grandària de l’empresa, i en la mateixa línia que el teixit empresarial, el nombre d’assalariats ha crescut als dos segments de major dimensió: un 10,2% a les empreses mitjanes i un 17,9% a les empreses grans. En canvi, ha minvat un 1,0% entre les microempreses i un 0,6% entre les empreses petites. Com a resultat d’aquesta evolució, la dimensió mitjana de l’empresa al tancament de l’any se situa en 9,5 assalariats per empresa, la dada més elevada des del 2008.

Prop de 16.000 residents a l’Anoia es desplacen fora per treballar

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 1,8% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 53.875 persones a finals de juny de 2023, la xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), juntament amb la d’abril de 2023.

Tanmateix, el ritme de creixement al juny es modera respecte als mesos anteriors. Per sexe, el creixement ha estat més notable entre les dones (2,3%) que entre els homes (1,4%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,2%) per efectes demogràfics. Per nacionalitat, el creixement relatiu d’afiliats de nacionalitat estrangera —el 8,8% del total— ha estat més elevat que els de nacionalitat espanyola, un 9,8% i un 1,1%, respectivament.

Si es comparen les afiliacions per seu social i per residència padronal, el nombre és bastant superior en el segon cas (un 44% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents a l’Anoia es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur a mínims des del juliol del 2008

Pel que fa a les xifres d’atur, el juny de 2023 tanca amb 6.594 persones aturades inscrites a les oficines de Treball de Catalunya a la comarca i esdevé el valor més baix des del juliol 2008. Tot i que es continua moderant el ritme de descens en termes interanuals, que se situa en el -1,0% al juny, el menys intens des del maig del 2021, i és inferior al registrat al conjunt de Catalunya (-2,5%).

Per sexe, la disminució anual és més notable entre els homes (-1,4%) que entre les dones (-0,7%). Per trams d’edat l’atur es redueix un 4,3% entre les persones de 30 a 44 anys i un 1,2% entre els de 45 a 54 anys; en canvi, ha augmentat entre els joves menors de 30 anys (+3,7%) i entre els de 55 anys o més (+0,2). Per últim, l’atur disminueix entre quatre tipus d’ocupació: els treballadors de restauració, personals i venedors (+6,3%, 79 persones més); els tècnics i professionals de suport (+36 persones), els artesans i treballadors indústries i construcció (+5 persones) i els directors i gerents (+3 persones); destaca la disminució en termes absoluts de 95 persones entre les ocupacions elementals.

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,9% el juny, la xifra més baixa per aquest mes des del 2008 (inici sèrie disponible), però dos punts percentuals per sobre a la registrada al conjunt de Catalunya (8,8%).