L’Alt Penedès tanca el setembre amb la millor xifra d’afiliacions des del 2009 i supera els nivells prepandèmia

S’han registrat 3.221 empreses a la comarca, un 1,7% més que l’any anterior.  

L’Alt Penedès ha tancat el tercer trimestre amb més afiliats que abans de la Covid-19 i amb un índex d’atur que ja gairebé se situa a nivells previs a la pandèmia. En concret, s’han registrat un total de 41.271 llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms), sent la millor xifra des del 2009 i un 0,3% superior als resultats del setembre del 2019, abans de la pandèmia. 

Així s’extreu de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball,que elaboren conjuntament la Cambra de l’Alt  Penedès i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona, i que tot seguit presenta els principals resultats pel que fa a teixit empresarial, els llocs de treball, les afiliacions segons la residència padronal i les xifres de l’atur i la taxa d’atur registral. 

Respecte a un any enrere els llocs de treball a la comarca han crescut un 2,4%, una evolució menys intensa que la registrada al conjunt de Catalunya (3,7%). Aquest creixement anual està influenciat per la disminució d’afiliacions que es va produir a partir del març de 2020 a conseqüència de l’aplicació de l’estat d’alarma i les restriccions per contenir l’expansió del virus. 

Cal tenir present que les dades a partir de la crisi sanitària (març 2020) inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen, malgrat que no estiguin laboralment actius. Segons una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball, al setembre hi ha encara unes 750 persones en ERTO a la comarca (1.380 al juny). 

Segons el tipus de règim d’afiliació, s’observa una evolució més positiva al setembre de 2021 respecte al setembre de 2020 entre els assalariats (2,9%) que els autònoms (0,5%). Així mateix, mentre que la dada d’assalariats és la més elevada des del desembre 2008, la d’autònoms encara se situa per sota els nivells previs a la pandèmia (-0,9% respecte al setembre 2019), però és la més elevada des del març 2020. 

Les afiliacions per residència padronal superen les xifres prèvies a la pandèmia 

Els afiliats segons residència padronal el setembre de 2021 han augmentat un 3% a l’Alt Penedès respecte a un any enrere, fins a les 47.299 persones a finals del passat mes de setembre. Aquesta representa la millor xifra des del 2012 (inici de la sèrie disponible). A més, si es compara la xifra de llocs de treball d’aquest passat setembre amb els nivells previs a la pandèmia, aquesta dada és la més elevada des del desembre del 2008 i se situa un 1,4% per sobre del nombre del mateix mes del 2019. 

Per sexe, el creixement ha estat molt similar entre les dones (3,1%) i els homes (3,0%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-2,0%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu d’afiliats entre les persones de nacionalitat estrangera, un 8,0% (2,5% els espanyols). Respecte als nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat a totes les variables analitzades, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-7,3% menys).  

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 15% més); el motiu de la diferència és que treballadors residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar.  

El sector primari i els serveis encapçalen la recuperació econòmica  

Paral·lelament a l’evolució positiva de les dades del mercat de treball, les empreses (comptes de cotització) a la comarca també registren un creixement anual des de principis d’any, però encara no s’ha recuperat el total del teixit empresarial d’abans de la crisi. 

Al setembre es registren 3.221 empreses a la comarca, un 1,7% més que l’any anterior (1,4% al conjunt de Catalunya) i un 0,6% menys que al trimestre anterior (evolució habitual per a un mes de setembre). Si es compara la dada de setembre 2021 amb els nivells previs a la pandèmia (setembre 2019), aquesta encara es troba un 6,0% per sota (el mateix que al conjunt Catalunya). 

Segons grans sectors econòmics, el nombre d’empreses ha augmentat anualment als serveis (1,9%) i al sector primari (10,3%), i ha disminuït a la construcció i a la indústria (un -0,9% en ambdós casos). Cap sector ha recuperat el nombre d’empreses previ a la crisi sanitària (setembre 2019): -14,0% a la indústria, -10,4% a l’agricultura, -4,8% als serveis i -4,2% a la construcció. 

L’atur gairebé es troba a nivells previs a la pandèmia 

Pel que fa a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 5.093 persones a 30 de setembre, xifra que ja gairebé se situa a nivells previs a la pandèmia (només un 0,4% per sobre del mateix mes del 2019) i és la tercera dada més baixa per aquest mes des del 2009 (només per darrere del 2019 i 2018). En termes interanuals, el ritme de descens s’intensifica per cinquè mes consecutiu, un 18,3% menys que el mateix mes del 2020 (amb efectes de l’estat d’alarma), disminució menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-20,9%). Per sexe, la caiguda anual ha estat més intensa entre els homes (-21,3%) que entre les dones (-16,1%). La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -41% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el +0,8% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, destaquen les disminucions absolutes entre les ocupacions elementals (-403 persones) i els treballadors de la restauració, personal i venedors (-251). 

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,2% el setembre, la xifra més baixa des del desembre del 2020, i la tercera més baixa per a un mes de setembre des del 2009 (només superior a la del 2018 i 2019). 

  • Descarregar

    20211104_Cambres territorials_3T_Alt Penedes