L’Alt Penedès registra més de 40.000 llocs de treball, la xifra més elevada des del 2008

L’atur tanca el mes de març per sota dels nivells previs a la pandèmia, un -4,1% per sota el mateix mes del 2019. 

L’Alt Penedès ha tancat el primer trimestre del 2022 amb 3.270 empreses, una xifra un 2,4% superior a la registra ara fa un any; i que si es compara amb els nivells inicials a la pandèmia (març 2020) s’incrementa fins al 4,3%. No obstant això, encara manquen 193 empreses per assolir els nivells prepandèmics, març del 2019. Amb tot, però, el nombre de llocs de treball i el de persones afiliades a la Seguretat Social segueix creixent, assolint-se 41.743 llocs de treball i 47.892 afiliacions, un +3,2% i +3,6% respecte a fa a un any, respectivament.  

Així es conclou en l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball del Vallès Oriental presentat avui en roda de premsa per la Cambra del Vallès Oriental i elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona. Tot seguit, analitzem detalladament el comportament del teixit empresarial, els llocs de treball, els afiliats/es a la Seguretat Social i l’atur registrat.  

El teixit empresarial registra un creixement lleugerament superior al del conjunt de Catalunya

El nombre d’empreses (comptes de cotització) a la comarca ha augmentat un 2,4% a finals de març de 2022 respecte a un any enrere, fins a les 3.270 empreses; aquesta evolució és lleugerament més intensa que la registrada pel conjunt de Catalunya (2,1%). Així mateix, respecte al període anterior (desembre del 2021) es registra un lleuger increment d’11 comptes de cotització (+0,3%). 

La bona dinàmica dels assalariats contribueix a l’intens creixement dels llocs de treball 

El nombre total de llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca ha augmentat un 3,2% el 31 de març de 2022 respecte a un any enrere, fins als 41.743, la xifra més elevada des de setembre de 2008. Aquest creixement és menys intens que el registrat pel conjunt de Catalunya (4,8%). 

En aquest sentit, segons el tipus de règim d’afiliació s’observa un creixement més elevat entre els assalariats (3,6%) que entre els autònoms (1,4%). Així, la xifra d’assalariats és la més elevada des de setembre de 2008, mentre que la d’autònoms pràcticament s’estabilitza els darrer any, sent en mitjana la dada més elevada des de juny de 2009. 

En comparació als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre de llocs de treball s’ha incrementat un 6,1%. Concretament, a data d’avui hi ha 2.394 llocs de treball més que fa tres anys.  

Per grans sectors econòmics, el nombre d’autònoms ha crescut a la indústria, construcció i serveis (un 0,6%, 1,8% i 2,0% respecte a l’any anterior, respectivament), mentre que al sector primari ha disminuït un 3,0%. El nombre d’assalariats ha augmentat a tots els grans sectors econòmics respecte a un any enrere —a excepció de l’agricultura—, entre el 0,6% de la indústria i el 7,7% de la construcció.  

Pel que fa a la grandària de l’empresa, el nombre d’assalariats ha crescut un 5,1% a les empreses de fins a 50 treballadors i un 12,6% a les de 251 treballadors o més, mentre que s’ha reduït un 4,1% a les empreses de 51 a 250 treballadors. 

 

Es calcula que més de 6.000 afiliats treballen fora de la comarca 

Si s’analitza a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 3,6% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 47.892 persones a finals de març de 2022, la segona xifra més elevada des del 2012 (inici de la sèrie disponible), només lleugerament per darrere de la del novembre de 2021. 

Per sexe, el creixement ha estat més intens entre les dones (4,1%) que entre els homes (3,2%). Els afiliats registren un augment a tots els grans grups d’edat, a excepció de les persones compreses entre els 30 i 44 anys (-1,6%). Per nacionalitat, cal destacar el creixement relatiu del 8,1% entre els afiliats de nacionalitat estrangera —que representen el 9,7% del total—, en front del 3,2% dels afiliats de nacionalitat espanyola.  

Respecte als nivells previs a la pandèmia (març 2019), el nombre d’afiliats ha augmentat en tots els col·lectius analitzats, excepte entre les persones de 30 a 44 anys que encara no han assolit nivells previs a la crisi (-10,2% menys).  

Si es comparen les afiliacions segons seu social i per residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 15% més); el motiu de la diferència és que treballadors residents a l’Alt Penedès es traslladen a una comarca diferent per treballar. Quantitativament hi ha més de 6.000 afiliats que no estan comptabilitats en un lloc de treball de la comarca.  

 

L’Alt Penedès encadena una reducció de les xifres d’atur per onzes mes consecutiu 

Quant a les xifres d’atur, el nombre d’aturats ha estat de 5.185 persones a 31 de març, xifra que se situa per sota dels nivells previs a la pandèmia (-4,1% per sota del mateix mes del 2019). Respecte al mesos anteriors, la dada es manté força estable des de l’agost, a l’entorn de les 5.150 persones aturades. 

En termes interanuals, la disminució del nombre d’aturats es registra per onzè mes consecutiu fins al -22,9%, reducció menys intensa a la registrada al conjunt de Catalunya (-26,6%) i a la registrada els dos mesos precedents a la comarca (-25,8% el febrer i -24,1% el gener). Per sexe, la caiguda anual ha estat més notable entre els homes (-25,4%) que entre les dones (-21,0%). La reducció de l’atur per trams d’edat ha estat menys intensa a mesura que augmenta el grup d’edat, del -39,9% entre les persones menors de 30 anys al -5,3% en les de 55 anys o més. Per últim, l’atur disminueix més d’un 20% a tots els tipus d’ocupació, menys entre els directors i els empleats administratius; destaquen la disminució absoluta entre les ocupacions elementals (-586) i els treballadors de restauració, personals i venedors (343).  

L’estimació de la taxa d’atur registral se situa en el 10,4% el març, una dècima menys respecte al trimestre anterior (10,5%) i la mateixa dada que a finals del 2019.  

Consulta l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball de l’Alt Penedès complet aquí 

 

  • Descarregar

    20220517_CambresTerritorials_1T_AltPenedes