La recuperació del mercat del treball del Maresme pren forma, però encara hi ha 3.135 llocs de treball menys que fa dos anys

El Maresme tanca el segon trimestre amb 138.826 llocs de treball i 190.327 afiliats, un 5,8% i 5,3% més que fa un any, fet que demostra la recuperació econòmica de la comarca.

El Maresme compta a data d’avui amb 7.618 llocs de treball i 9.551 afiliats més que fa un any, quan la Covid-19 impactava de ple l’economia de la comarca. No obstant això, el territori encara està per sota dels valors que es registraven el mateix trimestre abans de la crisi sanitària. Concretament, la comarca compta amb 3.135 llocs de treballs i 1.518 afiliacions menys que el juny del 2019. Aquests són els resultats que es desprenen de l’Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball que elabora conjuntament la Cambra del Maresme i el Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Barcelona.

Si s’analitza l’evolució dels llocs de treball (afiliacions a la Seguretat Social segons seu de l’empresa al règim general i al règim especial de treballadors autònoms) a la comarca s’observa com aquests han augmentat un 5,8% el juny de 2021 respecte a un any enrere, la qual cosa fa que la xifra absoluta ascendeixi fins als 138.826 llocs de treball. De fet, la comarca registra aquest mes de juny el tercer major nombre d’afiliacions des de 2009 (només superat per les dades de juny de 2018 i 2019).

Amb tot això, cal tenir en compte que aquesta comparació s’està fent respecte a un any enrere, per tant, en plena desescalada del confinament estricte. Així, si es compara la xifra amb la del juny de 2019 (nivell prepandèmia), l’evolució és negativa amb una disminució del -2,2% (tendència més negativa que la de la mitjana catalana, -1%), però és positiva respecte al desembre de 2019 (2,0%).

Cal apuntar, però, que el mercat del treball comarcal està tenint una recuperació superior a la registrada pel conjunt de Catalunya on la xifra d’afiliacions segons seu de l’empresa s’ha incrementat un 4,8% el juny en comparació als valors de fa un any.

No obstant això, cal tenir present que aquestes dades no inclouen les persones que estan en ERTO i que continuen donades d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estiguin laboralment actius. El Gabinet d’Estudis de la Cambra de Barcelona estima que la comarca va tancar el juny amb 3.850 persones en situació d’ERTO, una xifra inferior a la del maig passat quan es van estimar 4.900. Aquestes xifres són fruit d’una estimació pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball i Model Productiu de la Generalitat i el Ministeri de Treball.

Cal destacar que si s’analitza el tipus de règim d’afiliació s’observa una evolució més positiva entre els assalariats (7,2%) que entre els autònoms (2,0%). Tanmateix, en comparació amb el mateix període previ a la pandèmia (juny de 2019), es registra una disminució entre els assalariats (-3,1%), mentre que els autònoms augmenten un 0,4%.

La xifra d’afiliats segons la residència padronal presenta una clara tendència a l’alça

Si s’atén a la residència padronal de l’afiliat, en lloc de la seu de l’empresa, els afiliats han augmentat un 5,3% a la comarca respecte a un any enrere, fins a les 190.327 persones a finals de juny de 2021.

Per sexe, l’evolució positiva ha estat una mica menys intensa entre els homes (4,8%) que entre les dones (5,8%). Quant a grups d’edat, els afiliats augmenten a tots els trams, entre el 0,6% de les persones entre 30 a 44 anys i el 15,7% dels menors de 30 anys. Si s’atén a la nacionalitat, els afiliats estrangers, el 10,9% del total, augmenten més (10,4%) que els espanyols (4,7%). Respecte al mateix trimestre previ a la pandèmia (juny  2019), el nombre d’afiliats només augmenta entre els de 45 anys o més (6,0%).

En global, si es compara la xifra d’afiliats de juny de 2021 amb els nivells previs a la pandèmia, les afiliacions ja se situen per sobre el nombre de finals del 2019 (+2,7%, 5.010 afiliacions més) i del 30 de juny del 2019 (-0,8%, 1.518 afiliacions menys).

Ara bé, si es comparen les afiliacions segons seu social i residència padronal, el nombre és superior en el segon cas (un 37% més); el motiu de la diferència és que molts treballadors residents al Maresme es traslladen a una comarca diferent per treballar.

L’atur registra la xifra més baixa des de l’esclat de la pandèmia amb gairebé, però encara està per sobre dels 27.000 aturats

El Maresme va tancar el segon trimestre amb 27.156 persones aturades, un 8,3% menys que el mateix mes del 2020, quan encara es percebien els efectes de l’estat d’alarma, però encara un 19,4% per sobre del 2019, nivells previs a la pandèmia. Amb tot, cal destacar que aquesta xifra és la més baixa des de l’esclat de la crisi sanitària (abril 2020).

Per sexe, la disminució anual és més intensa entre els homes (-10,3%) que entre les dones (-6,7%). La variació de l’atur per trams d’edat ha oscil·lat entre el -25,7% de les persones més joves (menors de 30 anys) i el +2,4% de 55 anys o més (l’únic grup que registra un creixement). Per últim, l’atur disminueix a tots els tipus d’ocupació, a excepció dels treballadors en activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres (+4,4%), i destaca la caiguda en termes relatius dels professionals científics i intel·lectuals (-17%).

En aquest sentit, si analitzem l’estimació de la taxa d’atur registral s’observa com encara se situa en un 13,3% el juny, la xifra més baixa des del març 2020, però encara 2,5 punts percentuals per sobre de la taxa del mateix mes del 2019.

El Maresme va tancar el 2020 amb 11.590 empreses actives

La Cambra del Maresme ha tornat a denunciar, de nou, la falta de dades territorials per abordar una profunda anàlisi economicoempresarial de la recuperació econòmica comarcal. Segons la Memòria econòmica de Catalunya 2020, el Maresme va tancar el 2020 amb 11.590 empreses, però des d’aquest període ja s’ha deixat de quantificar la dada, atesa la falta d’actualització per part de l’Observatori de Treball i Model Productiu que elabora la Generalitat de Catalunya.