La millora del context exterior explica la revisió a l’alça del creixement del PIB català fins al 3,1% el 2017

El creixement trimestral de l’economia catalana s’accelera una dècima fins al 0,9% el segon trimestre i podria mantenir-se entorn a aquest nivell en el tercer trimestre

El creixement trimestral de l’economia catalana s’accelera una dècima fins al 0,9% el segon trimestre i podria mantenir-se entorn a aquest nivell en el tercer trimestre

La millora del context econòmic pot generar prop de 200.000 llocs de treball a Catalunya entre el 2017 i 2018

L’economia catalana continua mostrant un gran dinamisme en el segon i tercer trimestres de 2017. Segons les estimacions de la Cambra i AQR-Lab, l’economia catalana hauria accelerat el creixement en els primers trimestres de 2017, després de la suau moderació en la segona meitat de l’any 2016. Concretament, el PIB hauria passat d’un creixement intertrimestral del 0,8% el primer trimestre al 0,9% el segon.

En el tercer trimestre, la millora de la confiança empresarial confirma el manteniment de la bona marxa de l’economia catalana sobre la base d’un context econòmic mundial més favorable i una menor pressió sobre els preus. Per això, preveiem que el creixement trimestral del PIB es mantingui a l’entorn del 0,8% el tercer trimestre.

Aquestes taxes de creixement trimestrals donen com a resultat una acceleració de la taxa de creixement interanual des del 2,6% estimat per l’Idescat per al primer trimestre de 2017, fins al 2,7% el segon, i al 3% el tercer trimestre.

Els 3 principals factors que expliquen el dinamisme de l’economia catalana són:

1) La millora de l’entorn exterior. El dinamisme de l’economia mundial està contribuint a un creixement molt important de les exportacions —10,4% interanual acumulat de gener a maig, el major augment registrat els darrers anys— i del turisme estranger —en el primer semestre les pernoctacions han crescut un 7,2% interanual (un 9,6% les de turistes estrangers i 2,1% les de turistes domèstics). Es preveu una bona temporada d’estiu, després d’una excel·lent temporada de setmana santa registrada en el segon trimestre.

2) La forta creació d’ocupació, que està contribuint a augmentar la renda disponible malgrat la moderació salarial. La taxa de creixement dels afiliats s’ha accelerat des del 3,8% el primer trimestre fins al 4% interanual el segon, i encara manté un diferencial positiu de tres dècimes respecte al conjunt d’Espanya (3,7%).

3) Recuperació de la inversió, especialment la residencial, recolzada per un fort creixement de la renda disponible i unes condicions financeres favorables. La inversió residencial s’accelera a taxes de dos dígits tal com mostren els indicadors de consum de ciment i d’habitatges en construcció. La licitació d’obra pública també s’està recuperant aquest 2017.