La Cambra rebaixa fins a l’1,6% el creixement de l’economia catalana l’any 2023 per l’impacte negatiu de la crisi energètica

Catalunya registrarà un augment del PIB del 4,3% l’any 2022, gràcies al dinamisme del mercat de treball, el consum de les llars i la intensa recuperació del turisme estranger.

Segons l’Informe de conjuntura catalana del tercer trimestre de 2022, elaborat per l’equip d’AQR-Lab de la UB i la Cambra de Comerç de Barcelona, durant la primera meitat del 2022 l’economia catalana s’ha mostrat resilient malgrat un context econòmic internacional cada cop més advers per l’agreujament de la crisi energètica. No obstant això, la moderació d’alguns indicadors d’activitat durant el tercer trimestre de 2022, juntament amb el deteriorament de les perspectives empresarials per al quart trimestre fan preveure l’inici d’una fase d’alentiment de l’activitat econòmica a Catalunya.

Palanques de creixement de l’economia catalana durant el 2022

Els principals factors de suport al creixement del PIB a Catalunya l’any 2022 seran la forta creació d’ocupació -el motor que està sostenint el consum de les llars malgrat el descens dels salaris reals- i l’elevada afluència de turisme estranger. En relació amb el mercat de treball, el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social al setembre de 2022 va ser un 3,9% superior al mateix mes del 2021 (4,9% en el cas dels assalariats al Règim General). No obstant això, cal matissar que els darrers mesos s’observa una moderació de les taxes de creixement, fet que també està contribuint a alentir el consum privat. Quant al turisme estranger, la temporada estiuenca ha estat molt positiva a Catalunya. Així, el nombre de pernoctacions hoteleres de turistes estrangers a l’estiu es va situar un 10,7% per sota en relació amb el mateix període de 2019, una xifra molt més positiva en comparació amb trimestres anteriors (gràfic).

Les perspectives empresarials i els indicadors avançats d’activitat es deterioren en el 3T 2022

L’impacte de la crisi energètica -provocant una major persistència de la inflació- i l’augment dels tipus d’interès per part del BCE s’està traslladant sobre l’activitat econòmica. En aquest sentit, els sectors més sensibles als canvis en el cicle econòmic (com ara l’immobiliari i la construcció) comencen a mostrar clars senyals d’alentiment. Així, la compravenda d’habitatges s’està moderant de forma notable, fet que està propiciant un descens del consum de ciment (gràfic). Addicionalment, les expectatives dels empresaris sobre la marxa dels seus negocis per al quart trimestre de 2022 mostren un clar deteriorament, especialment en el cas de la indústria (un dels sectors més exposats a la crisi energètica).

La crisi energètica s’agreuja i fa preveure una inflació més elevada per al 2023

El tall de subministrament de gas rus a Europa va provocar un fort augment dels preus de l’energia durant l’estiu. A més, els mercats de futurs anticipen que la cotització del gas romandrà en nivells elevats, un fet que podria contribuir a augmentar la inflació durant els primers mesos de 2023. Davant d’aquest nou escenari, el BCE va actualitzar a l’alça la seva previsió d’inflació per al 2022 i 2023, amb un repunt més intens de l’esperat dels tipus d’interès (75 p.b. al setembre). Malgrat això, el percentatge de l’empresariat català que sosté que augmentarà els seus preus de venda el proper trimestre és cada cop menor (gràfic). Aquesta evolució permet ser moderadament optimista, atès que podria senyalitzar que Catalunya ja hauria assolit el nivell màxim d’inflació el segon trimestre de 2022.

Previsions econòmiques de l’economia catalana 2022-2023

L’actualització del quadre macroeconòmic de previsions apunta que Catalunya registrarà un creixement sòlid el 2022, gràcies al dinamisme del mercat de treball, el consum privat i el turisme estranger. No obstant això, l’augment més intens del previst de la inflació per al 2023 (5,2% en mitjana anual) ha provocat una forta revisió a la baixa del creixement de l’economia catalana. En concret, les previsions actuals situen el creixement del PIB català en l’1,6% el 2023, un punt percentual menys que en l’anterior informe de conjuntura.

El motiu essencial que explicaria la moderació del ritme d’activitat prevista per al 2023 és l’augment més agressiu dels tipus d’interès per contenir la inflació, fet que tindrà un impacte negatiu sobre el consum de les llars i la inversió. Addicionalment, l’empitjorament de les perspectives mundials provocaran una menor afluència de turisme estranger i un creixement més modest de les exportacions de béns.

En conclusió, el 2023 serà un any complicat per a l’economia catalana. No obstant això, hi ha dos factors que ens permeten ser optimistes en el mitjà termini. El primer és que Catalunya no es troba immersa en una espiral entre preus i salaris. Per tant, un cop superats els factors conjunturals que impulsen a l’alça la inflació (especialment l’augment dels preus de l’energia i els aliments), l’augment dels preus s’hauria de moderar gradualment. El segon és que, tot i aquest escenari advers, es preveu un descens de la taxa d’atur a Catalunya l’any 2023. El motiu és que la introducció dels ERTO ha tingut un impacte positiu destacable sobre el funcionament mercat de treball, permetent a les empreses ajustar de forma temporal la seva demanda de treball en etapes d’estancament o recessió. Així, es preveu una moderació del creixement de les hores treballades el 2023, però sense un augment significatiu del nombre d’aturats.