La Cambra presenta un nou servei de finançament en el marc del projecte Smart Finance

La Cambra de Comerç de Barcelona executarà 183.000 € del projecte Smart Finance.

Barcelona, 7 de desembre de 2017.-  El projecte SMART FINANCE té com a objectiu permetre a emprenedors, pimes i empreses en general l’accés a finançament mitjançant l’ús d’un sistema innovador basat en les TIC, que simplifica els processos per accedir al crèdit i millora l’eficiència en la gestió diària de les empreses.

El projecte disposa d’una plataforma en línia que inclou més de 400 opcions de finançament que s’actualitzen constantment, i proporciona suport i orientació personalitzats a les empreses en cada pas del procés.

Els objectius principals d’aquest projecte són:

  • Oferir informació actualitzada i clara sobre totes les opcions de finançament en una sola plataforma, simplificant-hi l’accés a les pimes. La plataforma també proporciona eines financeres, serveis de suport, manuals, etc.
  • Millorar la cultura financera a través de l’ús d’eines, diagnosis, manuals i simuladors. A través del projecte, les pimes podran avaluar la seva situació real i les debilitats que necessiten treballar per accedir al finançament.
  • I, finalment, el projecte dóna suport i orientació a les empreses en els processos necessaris per sol·licitar finançament.

El període d’execució del projecte Smart Finance és de dos anys, des del juliol de 2016 fins a l’agost de 2018 i hi col·laboren com a socis associacions empresarials, universitats i cambres de comerç d’Espanya, França i Portugal. El pressupost global és de 1.344.933,34 €, dels quals un 75% està cofinançat pel Programa Interreg Sudoe a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). En el cas de Cambra de Barcelona, li correspon executar un import 183.000 €.

La Cambra de Comerç de Barcelona ha presentat el projecte Smart Finance a les empreses de la Delegació del Vallès Oriental, fent menció especial al funcionament i les possibilitats que ofereix la plataforma, d’accés públic i gratuït. Així mateix, s’han explicat les funcionalitats reservades als usuaris que es registrin en aquesta plataforma, i del servei de suport per a la recerca de finançament (FINLAB) que la Cambra, en el marc d’aquest projecte, posa a disposició d’emprenedors i empreses.

Més informació http://es.smartfinanceplatform.eu/