La Cambra impulsa la innovació comercial amb un programa de diagnosis i activitats divulgatives

A través del Programa de Comerç Minorista, s’invertiran gairebé 365.000 euros destinats a millorar la competitivitat, la innovació i el grau de digitalització del sector comercial.

La desena edició del Programa de Comerç Minorista, participat per la Cambra de Comerç de Barcelona, inverteix, un any més, gairebé 365.000 euros destinats a millorar la competitivitat, la innovació i el grau de digitalització del sector comercial. Concretament, a través d’aquesta iniciativa la Cambra finançarà accions i serveis per a les pimes i les associacions territorials del comerç, que en alguns casos representaran el finançament del 100%.

En aquest sentit, es realitzaran una vintena de diagnosis d’Innovació Comercial amb l’objectiu de proporcionar recomanacions de caràcter estratègic, innovador i digital per a la renovació i optimització de la gestió del punt de venda. Una acció que ha de contribuir a impulsar que les pimes comercials adoptin metodologies i solucions que els permetin millorar la seva competitivitat i el seu grau de digitalització.

Així mateix, s’organitzaran activitats divulgatives adreçades a sensibilitzar a les pimes comercials, especialment a les més petites, sobre la importància de la innovació, mitjançant la divulgació de metodologies i eines aplicades al sector, així com amb la difusió de bones pràctiques. A més, també es perseguirà millorar la capacitació dels empresaris, dels directius i dels empleats del comerç minorista en la gestió del negoci, per incrementar la competitivitat i l’adaptació als canvis que afecten actualment al sector (crisi econòmica, nous hàbits i perfils de consumidors, comerç electrònic, etc.).

I per últim, es desenvoluparan plans de dinamització de les zones comercials amb la finalitat d’incentivar accions promocionals innovadores en les que s’incorporin, en la mesura del possible, aspectes relacionats amb les TIC. L’objectiu és impulsar el consum i les vendes en diferents àmbits comercials, com els eixos comercials o els centres comercials oberts, i en campanyes de promoció de vendes en el petit comerç amb esdeveniments orientats a promoure els seus valors d’interès comercial.

La despesa dels residents metropolitans clau pel sector comercial de Barcelona

El Programa del Comerç Minorista 2021 va permetre constatar que la despesa dels visitants provinents de municipis metropolitans és vital per assegurar la viabilitat del model comercial de la ciutat de Barcelona. Aquesta conclusió s’extreu de l’estudi Informe sobre la importància de l’economia del visitant de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) per re-economitzar el centre de Barcelona realitzat a través de programa a petició de la Unió d’Eixos Comercials Turístics, Barcelona Oberta.

L’objectiu de la publicació era dotar a les associacions ubicades als eixos comercials més turístics de Barcelona d’eines que els permetin desenvolupar estratègies clau per a re-economitzar el centre de la ciutat. En aquest sentit, l’informe estima que els residents dels municipis de la regió metropolitana suposen una facturació de 3.900 milions d’euros per al comerç de la capital catalana, una dada que representa el 28% del total del sector. D’aquesta forma, es conclou que l’actual model comercial de Barcelona no es podria mantenir sense la despesa realitzada per part de la regió metropolitana. Una despesa metropolitana que, segons les dades extretes per l’informe, té una amenaça principal: les polítiques d’urbanisme i la seva afectació a la mobilitat.

Èxit rotund en la darrera edició del programa comerç minorista

En aquest sentit, també cal apuntar que la materialització del Programa de Comerç Minorista va servir per desenvolupar, al llarg del darrer any, una vintena de diagnosis d’Innovació Comercial, així com l’organització de trobades divulgatives amb l’objectiu de brindar nous coneixements en matèria digitalització i venda a distància.

A més, també es van portar a terme projectes i accions per a la dinamització de zones comercials que han arribat a més de 7.000 establiments comercials, fruit de la col·laboració amb 24 associacions de comerciants. En concret, es van impulsar iniciatives vinculades a la digitalització dels comerços i es van definir campanyes de comunicació online i offline per atraure públic local i visitant als eixos comercials, a través de la creació d’accions de dinamització al carrer, de campanyes d’animació virtual i gamificació o la creació de rutes culturals i comercials per incentivar la visita a la zona comercial.

Més de 22.000 establiments comercials s’han beneficiat del programa, el balanç de 10 anys de treball

El Programa del Comerç Minorista està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Secretaria d’Estat de Comerç del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Enguany, la participació de la Cambra de Comerç de Barcelona arriba a la seva desena edició. Al llarg d’aquests deu anys, des del 2013, s’ha donat suport a més de 22.000 empreses a través de la realització de 429 diagnosis d’Innovació Comercial, l’assistència a 132 tallers de comerç i el finançament de 130 accions desenvolupades per associacions de comerciants.