La Cambra demana la revisió del projecte de taxa de l’Ajuntament per a pisos desocupats

Considera que introdueix una figura tributària sota la fórmula d’una “falsa” taxa i obre la porta a una greu incertesa jurídica i a una limitació del dret de propietat.

La Comissió d’Assumptes Jurídics i Fiscals de la Cambra de Barcelona farà arribar a l’Ajuntament de Barcelona observacions a l’Ordenança fiscal sobre la taxa que afectaria els pisos buits o desocupats, aprovada provisionalment pel Consell Plenari del Consistori i que es troba en fase d’exposició pública fins el 6 de setembre.

La Cambra rebutja la proposta de figura tributària que es crearia, ja que considera que introdueix un mecanisme de política immobiliària local sota la fórmula d’una “falsa” taxa i obre la porta a una greu incertesa jurídica i a una limitació del dret de propietat de l’article 33 de la Constitució.

En aquest sentit, demana la revisió de les actuacions d’inspecció sobre els habitatges declarats buits o permanentment desocupats. Aquests controls no han de derivar en tots els casos en el pagament d’una taxa, sinó exclusivament en el cas que es detecti la utilització anòmala de l’immoble. Però l’Ordenança no concreta en què consisteix l’ús incorrecte i la deixa indeterminada.