La Cambra critica la política de pujades fiscals a Catalunya, estimada en 1.038 milions, entre 2012 i 2014

L’impacte de la reducció d’entitats sobre la despesa és limitat i, en bona part, explicat per privatitzacions.

La Cambra considera que els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 són voluntaristes per dos motius. En primer lloc, perquè es basen en una previsió de creixement del PIB relativament optimista (0,9%), en comparació a les previsions realitzades per altres institucions, ja sigui a Catalunya (la Cambra estima un creixement del 0,4%) o al conjunt d’Espanya (la Comissió Europea preveu un creixement del 0,5%).