La bretxa salarial entre homes i dones es manté en el 19% a Catalunya, per cinquè any consecutiu

La bretxa salarial s’acaba traduint en menors prestacions d’atur i pensions més baixes per a les dones.

L’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, ha elaborat un estudi que analitza les diferències salarials entre homes i dones a Catalunya i les conseqüències que això acaba tenint sobre les prestacions d’atur i les pensions.
Amb aquest estudi es deixa constància que la discriminació salarial és un problema no resolt i sobre el qual no s’està avançant. S’està incomplint un dels principis fundacionals de la UE que figurava en el Tractat de Roma: “A igual treball, igual salari”. Les polítiques d’igualtat a les empreses haurien de treballar més intensament per equilibrar els sous entre homes i dones, a la vegada que els poders públics haurien d’aplicar mesures correctores en el càlcul de les pensions per compensar la dedicació que fan les dones a la cura de les persones dependents.