Informes d’origen preferencial

Estudiem l’origen de la teva mercaderia i intentem que gaudeixis d’un règim duaner preferencial

Per conèixer les condicions comercials, sanitàries i fiscals d’entrada d’una mercaderia en un mercat de destinació, se’n determina l’origen. L’origen no preferencial és certificable mitjançant un dels tràmits facilitats per Cambra Barcelona. Però l’origen preferencial té un especial interès, perquè es centra en la concessió d’un tracte aranzelari més favorable als productes objecte del comerç internacional, en els casos en que aquest és objecte d’un acord entre les parts contractants de tipus convencional o autònom.

Quan en el procés de producció d’aquesta mercaderia intervenen matèries primeres o productes intermedis de diferents orígens, l’informe d’origen descriu de manera detallada les matèries que han intervingut en la seva fabricació, el percentatge que suposen, i els seus respectius orígens.

Informació del servei

Fitxa del producte

Icona de preu Preu 175 euros

Contacte

Icona de nom de contacte Nom Maria Sancerni
Icona de telèfon de contacte Telèfon 934169300
Icona de correu electrònic de contacte Email msancerni@cambrabcn.cat
Icona de demanar informació Demana més informació

Vols saber més de Informes d’origen preferencial?