Informes aranzelaris

T’informem sobre els aranzels i la documentació necessària per importar/exportar

Els drets duaners aplicats a les importacions de mercaderies es denominen aranzels. Obtenir la classificació aranzelària d’un producte no sempre és senzill, ni tampoc és fàcil conèixer els tràmits administratius necessaris per a importar i per a exportar.

– Fem cerca de partides i t’ajudem a determinar la millor classificació comunitària TARIC per operar als països comunitaris, i també analitzem partides aranzelàries per a països extracomunitaris.

– Elaborem informes aranzelaris tant d’exportació com d’importació, proporcionant informació sobre l’aranzel, sobre altres impostos a liquidar, sobre registres previs, i sobre altra documentació necessària.

Informació del servei

Fitxa del producte

Icona de preu Preu Segons pressupost (consultes gratuïtes)

Contacte

Icona de nom de contacte Nom Maria Sancerni
Icona de telèfon de contacte Telèfon 934 169 300
Icona de correu electrònic de contacte Email msancerni@cambrabcn.cat
Icona de demanar informació Demana més informació

Vols saber més de Informes aranzelaris?